GenePlanet letošnji prejemnik naziva ITM Izvoznik leta 2018

torek, 30. oktober 2018

Mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM), ki poteka pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija je 25. oktobra 2018 s svečano podelitvijo diplom uspešno zaključila že enajsta generacija slušateljev. Na dogodku je bil že peto leto zapored simbolično nagrajen tudi ITM Izvoznik leta 2018, GenePlanet, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci preteklih generacij programa ITM.

Zbrane je uvodoma pozdravila Irena Meterc, vodja sektorja za internacionalizacijo na SPIRIT Slovenija, ki je poudarila, da agencija slovenskim podjetjem že več kot deset let ponuja mednarodni program izobraževanja s priznanimi tujimi strokovnjaki. V vseh teh letih se je več kot 150 podjetij odločilo, da v program vključijo svoje mlade talente in s tem tudi podjetju postavijo trdne temelje pri vstopanju na globalne trge. "Veseli nas, da je vse več podjetij, ki verjamejo, da je vlaganje v znanje in kompetence zaposlenih ključnega pomena. S tem postavljajo trdne temelje in si odpirajo pot v stabilno vstopanje na tuje trge." Na agenciji poskušajo slediti novim trendom, ki spreminjajo sodobni svet, zato so v letošnjem letu pomemben razmislek usmerili v postopno izboljševanje obstoječih storitev in snovanje novih. "Vzporedno s spremembami v globalnem okolju se namreč spreminjajo tudi potrebe podjetij, ki jim agencija mora slediti, če želi učinkovito uresničevati svoje strateške cilje. V tem okviru stremimo tudi k razvoju novih programov izobraževanj in usposabljanj, ki jih bomo v prihodnje lahko ponudili slovenskim podjetjem. Pri snovanju novih programskih aktivnosti pa tesno sodelujemo z okoljem in vzpostavljamo dialog s predstavniki gospodarstva, akademiki in postavljavci trendov," je zaključila.

Gre za izjemno mešanico individualnega svetovanja pri pripravi konkretnega izvoznega načrta ter mednarodnih seminarjev, ki jih na teme mednarodnih tržnih raziskav, prodajnih veščin, mednarodnega trženja, medkulturnih razlik ter mednarodnih strategij izvajajo prvovrstni, svetovno priznani mednarodni strokovnjaki, je v nadaljevanju izpostavil Kjel Hedvall, predsednik upravnega odbora ITM Worldwide Foundation.

Sledila je okrogla miza, ki se je dotaknila aktualne teme - kompetenc prihodnosti v času digitalne preobrazbe. Svet in z njim digitalna industrija se je v zadnjih desetletjih skokovito preobrazil, ne le tehnološko, ampak predvsem izkustveno in vrednostno, zato morajo tem spremembam slediti tudi zaposleni, če želijo ostati v igri. "Svet se hitro spreminja, zato je treba znanje in veščine nenehno plemenititi, kompetence pa so pravzaprav abeceda naše prihodnosti," je dejala Saša Bezek Mejaš iz podjetja O.K. Consulting. Izpostavila je tudi pomen prenašanja znanja s starejših na mlajše in obratno, saj naj bi po predvidevanjih čez osem let na delovnem mestu skupaj delali predstavniki petih generacij. Med temeljnimi kompetencami prihodnosti sta adaptivno inovativno mišljenje in osmišljanje, da pri sebi v vsakem trenutku najdemo odgovore na vprašanja "zakaj", "čemu" in "del česa smo". S tem se je strinjal tudi Anže Bečaj, certificirani LEGO® SERIOUS PLAY® moderator, ki se ukvarja s procesi motivacije zaposlenih na delovnem mestu. "Ljudje v ekipi so kot kocke, vsaka posamezno ima svojo vlogo, povezane v eno celoto pa tvorijo nekaj izjemnega," je zaključil ter poudaril pomen dobrih medsebojnih odnosov ter sodelovanja med zaposlenimi.

Na dogodku je bil svečano razglašen tudi ITM izvoznik leta 2018, GenePlanet, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci preteklih generacij programa ITM. "Podjetje odlikujejo izvozna naravnanost, agilnost in inovativna proaktivnost. Njihovi finančni, izvozni in razvojni kazalniki tudi po objektivnih podatkih dokazujejo stabilnost podjetja, krepitev tržne pozicije v mednarodnem okolju ter rast pozitivnih rezultatov. V podjetju dosegajo visoko dodano vrednost na zaposlenega, ki se giblje skoraj 30% nad slovenskim povprečjem njihove panoge, povečujejo zaposlovanje in širijo svojo prisotnost na mednarodnih trgih. S svojimi izdelki so prisotni v več kot 30 državah, še letos pa nameravajo aktivirati tudi prvi regijski hub v Singapurju. Pri umeščanju na mednarodne trge so jim ključni odnosi z dobavitelji in partnerji, zato njihov koncept delovanja izhaja iz odprte komunikacije, pogostih interakcij in definiranja jasnih ciljev. Lasten R&D jim omogoča nenehni razvoj novih izdelkov, ki predstavlja temelj, jedro in smer za nadaljnji razvoj podjetja. Z najnovejšima produktoma NutriSkin iz segmenta "lifestyle" genetskih testov, ki je usmerjen na področje lepote, ter Cancer screen iz segmenta diagnostičnih genetskih testov, ki je namenjen zaznavanju tveganj za rakava obolenja, že vstopajo na nove tuje trge. Za dobro motivacijo zaposlenih skrbijo tudi z izobraževanjem, spodbujajo njihovo osebno rast in strokovni razvoj, zaposlujejo tudi tujce ter na ta način gradijo odprto multikulturno okolje. Z naložbami v razvoj novih izdelkov in rešitev ter umeščanjem na nove trge z različnimi oblikami delovanja v podjetju GenePlanet zagotavljajo visok obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja. Po Bisnode Success Index, ki je pokazatelj uspešnosti poslovanja podjetja, uvršča bonitetna hiša Bisnode podjetje Geneplanet d.o.o., z 99 od 100 točk med najuspešnejša slovenska podjetja," je v obrazložitvi ob izboru med drugim navedla komisija.

Letos je bilo v program vključenih 15 udeležencev iz malih in srednje velikih podjetij z željo po širitvi izvozne dejavnosti. Udeleženci programa so svoje delo v podjetju sedem mesecev aktivno združevali s strokovnim usposabljanjem. To je bilo izpeljano na štirih dvodnevnih delavnicah "Passport2Export", v okviru katerih so s pomočjo tujih svetovalcev pripravili izvozni načrt, ki je podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop podjetja na tuje trge, na dveh dvodnevnih mednarodnih seminarjih v Ljubljani ter petdnevnem sklopu mednarodnih seminarjev v Lidköpingu na Švedskem z odličnimi tujimi predavatelji, vrhunskimi strokovnjaki na svojih področjih, ki poleg teoretičnih podajajo predvsem praktična znanja in izkušnje.

Tinkara Pavlič, Conditius, d. o. o.: "Znanje, ki sem ga pridobila v okviru izobraževalnega programa ITM, ima že od samega začetka izobraževanja zelo velik vpliv na opravljanje dela v našem podjetju. Poslovanja s tujino smo se lotili precej bolj sistematično, veliko intenzivneje in tudi s precej večjo odločnostjo. Verjamemo, da bo na novo pridobljeno znanje pozitivno vplivalo na uspešen prodor na tuje trge."
 
Aljaž Kete, Ekstel, d. o. o.: "Izvozni načrt, ki smo ga pripravili med izobraževanjem bomo skušali v celoti prenesti v prakso, saj je po mnenju našega vodstva zelo dobro sestavljen. Kljub našim že aktualnim izvoznim aktivnostim, bomo aktivnosti še okrepili in vpeljali nekatere druge pristope, predstavljene v izvoznem načrtu."
 
Martin Blazinšek, Chipolo, d. o. o.: "Znanje, pridobljeno v okviru programa ITM nam bo pomagalo pri sistematizaciji prodajnih procesov in predvsem v pristopu, kako se lotiti raziskave trga, priprave prodajnih predstavitev in podobno. Super izkušnja je bila tudi pot na Švedsko, kjer smo dobili priložnost delati v tujem okolju in se še bolj povezati z udeleženci programa. Prijateljske vezi, ki smo jih spletli udeleženci, organizatorji in predavatelji, so tudi velika vrednost, ki smo jo v programu pridobili."

Dogodka so se poleg letošnjih diplomantov udeležili tudi udeleženci programa prejšnjih generacij ter nekaj tistih podjetij in posameznikov, ki bi radi pridobili ustrezno znanje za vstop in širitev poslovanja na tuje trge in jih zanima udeležba v programu ITM 2019.

******

Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji in se v mednarodnem okolju izvaja že od leta 2006. Od samih začetkov pri izvedbi programa sodeluje tudi SPIRIT Slovenija, ki letno krije večino stroškov udeležbe 15 slovenskim podjetjem. Lastniki koncepta ITM program nenehno nadgrajujejo in prilagajajo potrebam udeležencev, tudi v sodelovanju z agencijo. V 12 letih izvajanja je program uspešno zaključilo več kot 1600 slušateljev v 27 državah, od tega največ na Švedskem in v Sloveniji. Program je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake. Program je prvenstveno namenjen izvoznim menedžerjem mlajšim od 40 let oziroma zaposlenim v izvoznih oddelkih mikro, malih in srednje velikih podjetij. Udeleženci programa med drugim pridobijo nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja, informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti ter mednarodna poznanstva ter individualno pomoč s strani mednarodnih svetovalcev pri pripravi izvoznega načrta. Na koncu udeleženci prejmejo diplomo, priznano s strani mednarodne organizacije za usposabljanje na področju trgovine IATTO.

Več informacij o programu ITM