ITM izvoznik leta 2020 je podjetje Eurotronik Kranj, d. o. o.

sreda, 23. december 2020

Javna agencija SPIRIT Slovenija tudi v novih razmerah nadaljuje z izvajanjem Mednarodno izobraževalnega programa Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ (ITM), letos sicer v digitalni obliki. Tudi letos je bil že sedmo leto zapored simbolično nagrajen tudi ITM Izvoznik leta 2020, podjetje Eurotronik Kranj, d. o. o., ki je bil izbran med udeleženci preteklih generacij programa ITM.
 

ITM izvjamo od leta 2006

SPIRIT Slovenija izobraževalni program International Trade Management (ITM) izvaja že vse od leta 2006. »Ponosni smo, da je bilo do danes v program vključenih  že 160 slovenskih podjetij. Cilj programa je vzgajati strokovnjake na področju izvoznega poslovanja v malih in srednje velikih podjetjih in jim ponuditi možnost učenja pri najboljših mednarodno priznanih tujih strokovnjakov,« je pri tem povedal dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija. »Program udeležencem daje pomembna znanja in orodja za strukturiran in načrtovan vstop na tuje trge, saj je izvoz ključen za nadaljnjo rast in razvoj njihovega podjetja. Udeleženci v času programa pridobijo pomembne veščine raziskovanja trgov, pogajanj in komunikacije s poslovnimi partnerji, kar jim omogoča stopiti izven svojih okvirjev in postati vedno boljši.«
 

Izbor ITM izvoznika 2020

Metodologija izbora ITM izvoznika 2020 je temeljila tako na kvantitativnem kot kvalitativnem vrednotenju, in sicer na naboru objektivnih kazalnikov za leto 2019 oz. trendnih pokazateljih za obdobje treh let pri finančni uspešnosti, učinkovitosti poslovanja, strukture in tržnih deležev na mednarodnih trgih. Drugi del vrednotenja je izhajal iz vrednotenja aktivnosti pri mednarodnem poslovanju z vidika kulture podjetja, razvoja in proaktivnosti delovanja na mednarodnih trgih.  Kot zmagovalca je komisija izbrala podjetje, ki je doseglo visoke, pozitivne vrednosti izbranih objektivnih kazalnikov in je hkrati izstopalo pri oceni razvoja in delovanja mednarodnega poslovanja podjetja.     


Andraž Krajnc, direktor Eurotronik Kranj, d. o. o.
 
Letošnja nagrada ITM Izvoznik leta je bila podeljena na daljavo s pomočjo sodobnih tehnologij. Prejelo jo je podjetje Eurotronik Kranj d. o. o., ki je bilo izbrano med udeleženci dvanajstih generacij programa ITM. Podjetje odlikujejo izvozna naravnanost, inovativna proaktivnost in nenehen razvoj novih izdelkov. »Njihovi finančni, izvozni in razvojni kazalniki tudi po objektivnih podatkih dokazujejo stabilnost in hkrati rast podjetja. V podjetju dosegajo konstantno rast kapitala in prihodkov, visok koeficient likvidnosti, povečujejo zaposlovanje in širijo svojo prisotnost na mednarodnih trgih. V podjetju razvijajo napredne informacijsko-komunikacijske rešitve za bolnišnice, domove starejših  in druge zdravstveno-negovalne organizacije. Njihove rešitve pripomorejo k dvigu kakovosti v zdravstveni negi in optimizirajo delovne procese v zdravstveno-negovalnih organizacijah. So izkušen razvijalec in proizvajalec naprednega IP sestrskega klicnega sistema NurseCare, ki je vodilni na slovenskem trgu, uporabljajo pa ga že tudi številni zdravstveni centri po celem svetu. Modularni sistem sestavljajo različni izdelki, kot so brezžični IP sestrski klicni sistem, sistem za zabavo pacientov, sistem za demenco, sistem za e-oskrbo in drugi. Prednost in odlika rešitev je izredna fleksibilnost in zmožnost prilagajanja željam in potrebam trga ter njihovih kupcev. Prisotni so na več kot 30 svetovnih trgih, tudi v Avstraliji, Indoneziji in Združenih arabskih emiratih, kamor so vstopili pred kratkim. Poleg tega so v mednarodno poslovanje vpeti vsi zaposleni v podjetju, saj imajo stike s tujimi partnerji in kupci prav na vseh področjih poslovanja. Zaposlenim nudijo stimulativno delovno okolje s številnimi možnostmi izobraževanja. Po Bisnode Sucess Index z 99 od 100 točk sodijo med sam vrh slovenskega gospodarstva. Z naložbami v razvoj novih rešitev ter umeščanjem na nove trge z različnimi oblikami delovanja ohranjajo in zagotavljajo visok obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja.«  Darja Perko, direktorica marketinga in prodaje, Eurotronik Kranj, d. o. o.

Priznanje podeljeno že sedmič

Priznanje ITM izvoznik leta je bilo letos podeljeno že sedmič, dosedanji prejemniki so bila podjetja Seltron, Geneplanet, Xlab, Metra inženiring, Strip's in Špica International. Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji in se v mednarodnem okolju izvaja že od leta 2006. Od samih začetkov pri izvedbi programa sodeluje tudi SPIRIT Slovenija, ki letno krije večino stroškov udeležbe 15 slovenskim podjetjem. Lastniki koncepta ITM program nenehno nadgrajujejo in prilagajajo potrebam udeležencev, tudi v sodelovanju z agencijo. V 12 letih izvajanja je program uspešno zaključilo več kot 1600 slušateljev v 27 državah, od tega največ na Švedskem in v Sloveniji.


Več informacij: