Sejemski vseved

Potrebujete pomoč pri načrtovanju sejemskih nastopov?

Sejemski vseved vam nudi podrobna pojasnila vseh aktivnosti, ki so potrebne za pripravo čimbolj učinkovitega sejemskega nastopa.

Za lažjo odločitev o pravem sejmu v posamezni državi si lahko pomagate z aktualno bazo sejmov, kjer so na voljo informacije o področjih, ki jih posamezni sejem pokriva, lokaciji, terminu sejma, razstavnih površinah, številu razstavljavcev ter obiskovalcev.

 

Izračun sejemskega načrta

Definirajte datum začetka in zaključka sejma, ki se ga želite udeležiti in izpisal se vam bo terminski načrt organizacije aktivnosti.

Začetek sejma:
Zaključek sejma:
Aktivnost Trajanje aktivnosti (dni) Štartni čas aktivnosti (x-otvoritev,+/-dni, y-zaključek)
Strateške odločitve
Odločitev o sejemskem nastopu   X-240
Določitev vodje projekta   X-240
Prikaz trženjskega načrta   X-240
Postavitev ciljev sejemskega nastopa   X-240
Priprave in določitev razstavnega programa 15 X-220
Priprave in določitev orodij tržnega komuniciranja 15 X-220
Določitev okvirnega timinga 15 X-220
Priprave in določitev okvirnega proračuna 20 X-220
Določitev odgovornih nosilcev   X-220
Revizija proračuna 10 X-60
 
Sejem
Zbiranje podatkov o sejmih 20 X-220
Zahtevek za podatke o sejmu 15 X-210
Analiza podatkov o sejmu 5 X-190
Izbira in potrditev sejma   X-180
Določitev velikosti prostora   X-180
Prijava: prostora   X-180
priključkov   X-90
vpisa v katalog   X-90
vstopnice in parkirišča   X-60
oglaševanja na sejmu   X-90
sejemskih storitev   X-60
udeležbe na seminarjih   X-30
 
Priprava razstavnega prostora
Odločitev o izbiri agencije, drugih partnerjev   X-135
Posredovanje podatkov oblikovalcu   X-90
Odločitev o zasnovi razstavnega prostora   X-80
Predložitev načrtov in potrditev   X-60
Priprava eksponatov 15 X-40
Priprava vizualnih komunikacij za stojnico 10 X-25
Priprava razstavne konstrukcije 10 X-25
Zbiranje eksponatov, embaliranje in označevanje 10 X-25
Izbira špediterja in prevoznika   X-20
Priprava dokumentacije za prevoz, carino, špedicijo in zavarovanje 3 X-16
Prijava zavarovanj 1 X-13
Carinjenje, prevoz 4 X-12
Prevzem, lokalni prevoz, dostava na prostor 1 X-8, Y+1
Izvedba razstavnega prostora 6 X-7
Fotografiranje stojnice   X-1, Y+0
Podiranje stojnice 5 Y+0
Logistika ob vrnitvi 4 Y+10
 
Mailing
Iskanje podatkov o mailing agenciji 30 X-70
Vzpostavitev stika z agencijo in določitev ciljne skupine   X-40
Pisanje vabila, oblikovanje, prevajanje 5 X-35
Določitev obsega storitve in naročilo   X-30
Tisk vabila, izpis nalepk z naslovi 7 X-28
Kuvertiranje in razpošiljanje 2 X-20
Preverjanje in spodbujanje interesa za obisk 3 X-7
 
Osebje in delovanje stojnice
Izbor osebja za stojnico 5 X-135
Rezervacija namestitve   X-120
Prvi trening, šolanje 1 X-30
Preizkus oblačil   X-30
Priprava sejemskih beležk, priponk, daril... 5 X-25
Drugi trening, simulacije, igre. Seznanitev s publikacijami, videom, showom... 2 X-20
Prevzem oblačil in opreme   X-5
Sestanek zjutraj, vsak dan, Zbir beležk, vsak dan, Končni zbir poročil   Y+0
Obdelava stikov in povratno informiranje 20 Y+21
Izdelava končnega poročila   Y+15
 
Tiskovna konferenca in odnosi z javnostmi
Iskanje podatkov o primerni PR agenciji 30 X-90
Vzpostavitev kontakta z agencijo   X-60
Dogovor o vsebini, ceni aktivnosti, naročilo   X-35
Priprava gradiv za novinarje, prevajanje 15 X-40
Potrditev mailing liste, prostora, časa za tiskovno konferenco   X-35
Posredovanje strokovnih člankov medijem   X-25
Prvo sporočilo doma   X-5
Razpošiljanje sporočil za medije v tujino 5 X-15
Naročilo tehničnih in drugih storitev za tiskovno konferenco   X-30
Razpošiljanje vabil   X-12
Priprava drugih novinarskih gradiv za stojnico 10 X-22
Priprava govornikov, generalka, simulacija vprašanj 1 X-10
Spodbujanje interesa prisotnosti 3 X-5
Izvedba tiskovne konference   Y+0
Medijska analiza in ovrednotenje   Y+30
Drugo sporočilo doma   Y+1
Končno poročilo in načrt nadaljnjih aktivnosti   Y+45
 
Publikacije, video, predstave...
Izdelava vsebinske zasnove za publikacijo 10 X-90
Pisanje teksta, scenarija... 15 X-80
Izdelava oblikovalske zasnove, sinopsis 5 X-65
Izdelava ilustracij in fotografija 5 X-60
Prevajanje 5 X-55
Oblikovanje 10 X-55
Potrditev ogledal in prevodov   X-45
Priprava za tisk 3 X-45
Tisk 20 X-40
Korektura in kontrola   X-25
Distribucija   X-20
 
Oglaševanje
Iskanje podatkov o oglaševalski agenciji 30 X-90
Kontaktiranje oglaševalske agencije   X-60
Ponudba oglaševalske agencije   X-50
Dogovor o sodelovanju   X-45
Potrditev medijskega, terminskega in finančnega načrta   X-40
Tekst, prevod, oblikovanje 10 X-40
Predlog in potrditev kreativne zasnove   X-25
Priprava gradiv za tisk, filmi 3 X-25
Distribucija   X-20
Objava   X-5