Izračun stroškov sejma

Pregled stroškov razstavnega prostora kot pomoč za kalkulacijo okvirne cene razstavnega prostora

 
                                     Vrste stroškov Količina Cena v EUR
 1. OSNOVNI STROŠKI RAZSTAVNEGA PROSTORA
   
 • Najem razstavnega prostora
   
 • Dobava električne energije
   
 • Dobava vode
   
 • Ostali fiksni stroški
   
 • Priključki za internet
   
 • Izkaznice za razstavljavce, parkirni listki
   
     
 1. STROŠKI POSTAVITVE IN PODIRANJE RAZSTAVNEGA PROSTORA
   
 • Postavitev konstrukcije in montaža razstavnega prostora
   
 • Oprema razstavnega prostora (pohištvo, preproge, talne obloge, osvetlitev, kuhinjska oprema, tehnika, garderoba)
   
 • Ureditev razstavnega prostora (zasnova, grafika, načrt, označevanje, displayi, dekoracija, okrasitev, cvetje itd.)
 • Podiranje razstavnega prostora
   
 • TV display – audio-vizualna predstavitev
   
     
 1. STROŠKI STORITEV NA RAZSTAVNEM PROSTORU
   
 • Osebje strežno (postrežba obiskovalcev, oprema, stroški, honorar, hostese, prevajalci, drugo pomožno osebje)
   
 • Komuniciranje (vabila, propagandni material in darila, reklamni potiski, vnos v sejemski katalog, mape za tisk, oglasi, prevodi, vstopnice za obiskovalce)
   
 • Pisarniški material
   
 • Dekoracija
   
 • Telefon, Fax, Internet, PC,
   
     
 1. STROŠKI TRANSPORTA, NAKLADANJA IN RAZKLADANJA
   
 • Transport in rokovanje (skladiščenje, prevoz na sejemski prostor, odvoz iz sejma, viličar, zavarovanje)
   
 • Carinski stroški, ATA Karnet
   
 • Stroški recikliranja – odvoz odpadkov
   
 • Stroški osebja (za prevoz, nakladanje): potni stroški, nočitve, dnevnice
   
 • Transferi sejem-hotel-sejem
   
     
 1. STROŠKI OSEBJA ZA PRIPRAVO IN DELO NA RAZSTAVNEM PROSTORU
   
 • Stroški vsega osebja v podjetju, ki se ukvarjajo z pripravo in izvedbo udeležbe na sejmu
   
 • Stroški osebja na razstavnem prostoru (v času trajanja sejma)
   
 • Hotelski stroški in potni stroški za osebje na razstavnem prostoru
   
 • Stroški pogostitve izven razstavnega prostora (reprezentanca)
   
     
 1. DRUGI STROŠKI
   
 • Stroški aktivnosti za pripravo in podiranje sejemskega prostora
   
 • Šolanje in treniranje osebja
   
 • Stroški za eksponate, vzorce  in raziskavo trga
   
 • Stroški izdelave vabil (poštni stroški, internet…)
   
 • Katering
   
 • Ostali stroški
   
     
 1. PROMOCIJSKI  STROŠKI
   
 • Nakup naslovov potencialnih kupcev (naslovi potencialnih kupcev – B2B)
   
 • Svinčniki, spominki, darila (na razstavnem prostoru)
   
 • Katalogi, prospekti, ceniki
   
 • Ostali reklamni stroški
   
     
VSI STROŠKI SKUPAJ (1. – 7.)    
 • OSNOVNI STROŠKI
   
 • STROŠKI RAZSTAVNEGA PROSTORA
   
 • STROŠKI NA RAZSTAVNEM PROSTORU
   
 • TRANSPORT IN RAZKLADANJE-NAKLADANJE
   
 • STROŠKI OSEBJA NA RAZSTAVNEM PROSTORU
   
 • DRUGI STROŠKI
   
 • PROMOCIJSKI STROŠKI
   
SKUPAJ VSI STROŠKI:    
 
Vir: AUMA


Kalkulacija okvirne cene razstavnega prostora v excel formatu Več informacij:

Posodobljeno: 5.2.2021