Kemija, farmacija in biotehnologija

Kemija, farmacija in biotehnologija po državah 

Globalni trendi na področju kemikalij

V analizo so zajete posebne kemikalije, kemikalije za množično uporabo, kemikalije za kmetijstvo in druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije.

V zadnjih petih letih je bila rast kemične industrije na globalnem trgu pozitivna, z izemo leta 2015, ko je vrednost trga padla za 0,6 %. Trg se je hitro okrepil in že v letu 2017 dosegel rast v višini 4,6 %, napovedana rast do konca leta 2022 pa je še višja. Globalni trg kemične industrije je v letu 2017 ustvaril skupne prihodke v višini 3.828,1 mlrd EUR, kar predstavlja 3,4 % skupno letno stopnjo rasti (CAGR) med letoma 2013 in 2017. Azijsko-pacifiški trg je v obdobju 2013-2017 rasel po 5,5 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 2.297,7 mlrd EUR, ameriški trg pa je v tem obdobju rasel po 0,8 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 556,5 mlrd EUR.
 
Po napovedih analitikov bo globalni trg kemične industrije v obdobju 2018-2022 rasel po 4,7 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 4.396,6 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg naj bi v obdobju 2018-2022 rasel po 5 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 2.666,5 mlrd EUR, ameriški trg pa naj bi v tem obdobju rasel po 6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 677 mlrd EUR.
 
Globalni trg kemične industrije naj bi po napovedih analitikov še naprej rasel zaradi povečane urbanizacije in rastočih trgov v državah v razvoju, kot so Indija, Turčija in Kitajska. Azija ima velik in hitro rastoči srednji razred, ki povprašuje po boljših kmetijskih proizvodih, po novih izdelkih široke potrošnje in elektronike ter naprednejšim ravnanjem z vodo. Vse to pa zahteva oblikovanje naprednejših in stroškovno učinkovitejših kemičnih sistemov. Za države z zrelim trgom, kot so Kitajska, Avstralija in Nemčija, je napovedana pospešena rast trga, ko bodo prešle na posebne in farmacevtske kemikalije z višjo vrednostjo.
 
Segment kemikalij za množično uporabo je bil v letu 2017 najbolj donosen na globalnem trgu, in je ustvaril skupne prihodke v 1.964,4 mlrd EUR ali 51,3 % skupne vrednosti trga. Segment posebnih kemikalij je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 771,5 mlrd EUR, kar predstavlja 20,2 % skupne vrednosti trga.
 

Tržna segmentacija po sektorjih za leto 2017 po vrednosti (v odstotkih)

Kemikalije za množično uporabo 51,3 %
Posebne kemikalije 20,2 %
Kemikalije za kmetijstvo 7,9 %
Ostalo 20,6 %
 
Kitajska je največji trg kemične industrije na svetu, z več kot 37 % tržnim deležem. Tak položaj je posledica velikih naložb v to industrijo, dobro razvitih trgovskih poti in povečevanja domačega povpraševanja zaradi povečane urbanizacije in industrializacije. Evropa predstavlja 18,5 % svetovnega trga, vendar se ji je v zadnjih letih tržni delež nekoliko znižal zaradi močne konkurence iz Azije. Ameriški trg predstavlja 14,5 % svetovnega trga.

Tržna segmentacija v svetu za leto 2017 (v odstotkih)

 
Azijsko-pacifiško področje 60,0 %
Evropa 18,5 %
ZDA 14,5 %
Bližnji vzhod  2,1 %
Ostali svet  4,9 %


Vstop na trg kemčne industrije zahteva veliko kapitala za vzpostavitev proizvodnih obratov. Kapitalska intenzivnost in pomen ekonomije obsega omejujeta vstop na trg srednje velikim in velikim podjetjem. Poleg tega prisotnost zelo močnih globalnih podjetij še dodatno ovira vstop na ta trg. Septembra 2017 sta se združila dva največja konkurenta v panogi; Dow Chemical Company in DuPont. Gre za eno največjih združitev v zgodovini, ki je bila vredna 115 mlrd EUR. Podjetje sedaj deluje pod imenom DowDuPont. Nova podjetja bodo težko konkurirala tako velikom konkurentom.

Zlasti za obsežen vstop na trg je lahko problematičen tudi dostop do dobaviteljev. Zaradi količine uporabljenih surovin je priporočljivo, da se proizvodna nahaja blizu virov. V mnogih delih sveta vlade postavljajo precej stroge predpise o proizvodnji kemikalij. Vse države v EU morajo upoštevati uredbo o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Proizvajalci morajo po tej uredbi zbirati podatke o lastnostih kemičnih snovi in jih registrirati v osrednji podatkovni zbirki. Kitajska in ZDA imata podobne predpise in celo države kot sta Indija in Turčija, začenjajo s pripravo nove zakonodaje na tem področju. Možnost vstopa novih konkurentov na trg je ocenjena kot zmerna.
 

 Največja borzna podjetja na področju kemične industrije (2017) 
 
Podjetje Prihodki EUR m Država
BASF SE 53.045,66 Nemčija
DowDuPont, Inc. 41.255,04 ZDA
Johnson Matthey Plc 15.577,33 Združeno kraljestvo
Sumitomo Chemical Co., Ltd. 13.601,18 Japonska
Asahi Kasei Corp. 13.105,01 Japonska
Akzo Nobel NV 13.085,82 Nizozemska
Evonik Industries AG 11.735,49 Nemčija

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Panožna združenja / portali
 
 Strokovne publikacije / portali
 
 • CHEManager 
 • Zagotavlja informacije o kemični in farmacevtski industriji.
 • Država porekla: Nemčija
 • Pogostost Izhajanja: 4 x letno
   
 • Chemical Industry Digest
 • Revija z informacijami o tehničnih in inženirskih posodobitvah v kemičnih procesih.
 • Država porekla: Indija
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Chemical Online
 • Novice in informacije za profesionalce v kemijski industriji.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Coatings World
 • Novice in informacije iz področja industrije barv, premazov in lepil.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Manufacturing Chemist
 • Revija za industrijo finih kemikalij, s poudarkom na novostih izdelkov, predelavi in pakiranju.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   
 • Paint & Coating Industry
 • Novice in informacije iz področja industrije barv in premazov.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: občasno
   
 • Speciality Chemicals
 • Novice in informacije iz področja posebnih kemikalij.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: mesečno
   

Vir: Factiva, februar 2018.