Trgovanje znotraj EU


EU je carinska unija in skupni trg. Pri prenosu blaga med državami članicami ni trgovinskih ukrepov in uvozno izvoznih formalnosti. Zaradi davčnih in statističnih razlogov pa se kljub temu vodi evidenca trgovanja med državami članicami.
 

Davek na dodano vrednost

Za potrebe DDV je gibanje blaga med državami članicami:

  • intrakomunitarna dobava v drugo članico (čemur ustreza oprostitev pri izvozu v tretjo državo) ali
  • intakomunitarna pridobitev iz druge članice (čemur ustreza obračun DDV pri uvozu iz tretje države).

 

Trošarinski izdelki

Trošarinski izdelki se lahko znotraj EU gibljejo v režimu odloga plačila trošarine med gospodarskimi subjekti, ki imajo dovoljenje nadzornega urada za poslovanje v režimu odloga plačila trošarine.

Pri gibanju teh izdelkov mora pošiljko obvezno spremlja trošarinski dokument. Od leta je 2011 obvezna uporaba elektronskega trošarinskega dokumenta, ki se vloži v informacijski sistem EMCS (izpolni in predloži ga v sistem EMCS pošiljatelj trošarinskih izdelkov v državi članici, iz katere so izdelki odpremljeni, prejemnik v namembni državi članici pa mora po prejemu trošarinskih izdelkov zaključiti postopek s predložitvijo poročila o prejemu v sistem EMCS).

Pri vnosu trošarinskih izdelkov iz druge države članice EU v Slovenijo nastane obveznost za plačilo trošarine v Sloveniji, če trošarinski izdelki še niso sproščeni v porabo v eni od držav članic in se sprostijo v porabo v Sloveniji.
 

Statistika

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU se vodi s pomočjo sistema Intrastat, v katerem se podatki zbirajo mesečno neposredno od gospodarskih subjektov. V Sloveniji podatke za Intrastat zbira in obdeluje Carinski urad Nova Gorica.

Za gospodarski subjekt nastane obveznost poročanja v Intrastat, če trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in skupna vrednost njegovih odprem blaga v članice EU ali prejemov blaga iz članic EU preseže letni nacionalni vključitveni prag, ki znaša 200.000 EUR za odpreme in 120.000 EUR za prejeme blaga.
 

Podjetje poroča od vključno tistega meseca tekočega leta, v katerem je bil vključitveni prag presežen. Podjetje je dolžno poročati samo za tisti tok blaga (odpreme blaga, prejeme blaga), pri katerem je presegla vključitveni prag. Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja.

Podjetje lahko prenese izvajanje poročanja na tretjo osebo - deklaranta, vendar je še vedno edino odgovorno za pravočasnost, popolnost in točnost posredovanih podatkov.

Rok za dostavo podatkov Carinskemu uradu Nova Gorica je od 1. do 15. v mesecu za predhodni mesec.