Alžirija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Alžiriji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letih 2012 do 2014 sta upadajoč obseg trgovine in padanje cene nafte v letu 2014, povzročila upad izvoznih prihodkov za skoraj 16%, na raven 45,1 mlrd EUR. Glavnino izvoznih prihodkov ustvari Alžirija z izvozom nafte in plina v EU, čeprav postaja Kitajska pomemben izvozni trg. Izvoz nafte v ZDA je v zadnjih letih močno upadel, zato je Alžirija izpostavljena naraščajočemu pritisku na zunanjetrgovinsko bilanco.

V letu 2014 je Alžirija uvozila za 44,7 mlrd EUR blaga, izvozila pa za 45,1 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 0,5 mlrd EUR. Še leta 2012 je znašal presežek 15,6 mlrd EUR. Alžirija največ izvaža nafto in plin, ki je v letu 2014 predstavljala 97,3 % celotnega izvoza. Najpomembnejši izvozni trg je Španija, sledijo Italija, Francija, Velika Britanija in Nizozemska. Alžirija je v letu 2014 največ uvažala stroje, vozila, električno opremo, žita ter železo in jeklo. Največ je uvozila in Kitajske (14,1 % od celotnega uvoza), sledijo Francija, Španija, Italija in Nemčija.


Alžirija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

97,3

Stroji, jedrski reaktorji

17,4

Biseri, dragi kamni, kovine

1,1

Vozila

11,9

Gnojila

0,5

Električna in elektron. oprema

8,7

Sladkorji, sladkorni izdelki

0,4

Žita

6,3

Organske kemikalije

0,3

Železo in jeklo

6,0

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Španija

15,4

Kitajska

14,1

Italija

13,3

Francija

10,9

Francija

10,7

Španija

8,5

Velika Britanija

8,7

Italija

8,5

Nizozemska

8,1

Nemčija

6,5

 

 

Vir: Factiva; ITC september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 


Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Alžiriji so v letu 2013 znašale 19,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 9,0 %. Celotne izhodne TNI Alžirije so v letu 2013 znašale 1,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 4,7 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Alžiriji 2013 - 2016 (grafični prikaz)

 

(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Alžiriji zabeležili skupno 346 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 59,1 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 170,9 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 90.340 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Francija

9.291

74

56

5.115,4

ZDA

3.180

33

30

2.879,6

ZAE

11.384

25

24

13.352,9

Velika Britanija

1.995

23

17

3.266,5

Španija

6.540

22

18

6.853,8

Tunizija

1.576

19

14

933,3

Nemčija

4.922

17

14

585,0

Savdska Arabija

3.378

12

7

805,4

Kitajska

9.566

12

12

2.325,6

Egipt

7.350

11

9

3.654,7

Druge države

31.158

98

83

19.358,7

Skupaj

90.340

346

282

59.131,0

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Kovine

16.486

21

12.571,6

Orig. avtomobilski deli

14.607

23

1.054,0

Nepremičnine

14.199

19

11.672,7

Premog, nafta, plin

6.489

28

16.735,0

Gradbeništvo

3.726

14

1.957,6

Komunikacije

2.266

14

478,9

Poslovne storitve

1.784

38

1.388,3

Ind. stroj. opr. in orodja

1.428

16

157,1

Finančne storitve

1.407

55

564,6

Progr. opr. in IT storitve

607

17

231,3

Drugi sektorji

27.341

101

12.319,9

Skupaj

90.340

346

59.131,0

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo