Poslovna zakonodaja

Standardi in tehnični predpisi

Nacionalni organ za standardizacijo v Argentini je Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion (IRAM), ki združuje dejavnosti standardizacije in certificiranja produktov, procesov ter storitev. IRAM je polnopravni član Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO). Argentinski standardi imajo v referenčni oznaki kratico IRAM (npr. IRAM-ISO 9001).

Nacionalni organ na področju standardizacije v elektrotehniki je Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), ki je polnopravni član Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC).
 

Za akreditiranje preskusnih laboratorijev je pooblaščena organizacija Organismo Argentino de Acreditacion (OAA).
 

Državni inštitut za industrijsko tehnologijo (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial - INTI) je vladna ustanova za preskušanje in raziskave, ki sodeluje pri razvoju standardov in izvaja preskušanje in certificiranje.
 

Argentina, kot aktivna članica MERCOSUR, sodeluje tudi pri razvoju standardov in predpisov. MERCOSUR Standards Association, AMN (prej znan kot MERCOSUR Comité de Normalizacion) je sestavljen iz standardizacijskih inštitutov Argentine, Brazilije, Paragvaja in Urugvaja, ter razvija in usklajuje standarde. Organizacija ima sedež v Sao Paulu in se ukvarja z razvojem in usklajevanjem standardov.
 

Argentina je od leta 1995 članica Svetovne trgovinske organizacije. Vsaka država, ki je pristopila k sporazumu TBT (preprečevanje nastanka nepotrebnih ovir pri trgovanju), mora organizirati kontaktno točko, ki odgovarja na vprašanja v zvezi s tehničnimi predpisi in standardi, ki so v pripravi ali se uporabljajo v državi.
 

Poizvedbena točka WTO/TBT za standarde in tehnične predpise je:

Dirección Nacional de Comercio Interior
Area de Obstáculos Técnicos al Comercio
Avda. Julio A. Roca 651 Piso 4° Sector 2
(C1067ABB) Buenos Aires – Argentina
Tel.: +54 11 4349 4067
Faks: +54 11 4349 4072
E-pošta: focalotc@mecon.gov.ar
Spletna stran: www.puntofocal.gov.ar
Kontaktni osebi: Lic. Karina Prieto, Lic. María J. Rivera

Informacije o standardih in predpisih v tej državi lahko pridobite tudi preko Kontaktne točke Slovenskega inštituta za standardizacijo.

 

Predpisi glede etiketiranja in pakiranja

Označevanje in pakiranje izdelkov domačih in tujih proizvajalcev ureja Urad za varstvo konkurence (Dirección de Lealtad Comercial). Ponavadi ga opravi uvoznik. Po 20 let starem zakonu morajo vsi pakirani izdelki na etiketi vsebovati:

  • ime in opis izdelka,
  • državo porekla,
  • opis kakovosti, čistost ali sestavo mešanice,
  • neto težo.

Etikete morajo biti vedno v španščini.

Izdelki proizvedeni v Argentini morajo imeti oznako "Industría Argentina". Četudi izdelek vsebuje surovino iz tujine ali sestavni del proizveden v tujini, bo še vedno obravnavan kot argentinski proizvod. Navedba tujega porekla sestavnih delov v končnem izdelku je dovoljena, toda oznaka mora biti manjša od originalne.

Uvoženi izdelki, ki so šli čez končni proces sestavljanja v Argentini in niso spremenili svoje narave, so obravnavani kot tuji izdelki.

Zakon ima še dodatna dopolnila in ureditve, kar pa jih določajo posamezna ministrstva. Posebno označevaje tako velja za: medicinske izdelke, kemične izdelke, umetna gnojila, živila, pijačo, tekstil in obutev. Označeni morajo biti s podatki o sestavinah, datumu uporabnosti in natančnimi podatki o uvozniku. Podatkov o hranilni vrednosti pri živilih ni treba navajati. Uporablja se lahko ameriški standard za označevanje te vrednosti, vendar pa to ni nujno. Označevanje zdravil, medicinske opreme in prehrambnih izdelkov ureja Državni urad za zdravila, živila in medicinsko tehnologijo ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Technologia Medica).

Glede pakiranja velja, da morajo biti paketi na vidnem mestu opremljeni s podatki o opisu izdelka, državi proizvajalki, kakovosti izdelka, sestavi in teži oziroma velikosti. V primeru, da je velikost oziroma teža izdelka vidna ob pogledu nanj, le-te ni treba navajati. Podatki morajo biti v španščini, mere pa v metrični obliki (kg, m, l).
Argentina je kot članica Združenih narodov glede etiketiranja in pakiranja nevarnih izdelkov sprejela predloge te organizacije.