Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Azerbajdžanu

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je Azerbajdžan uvozil za 7 mlrd EUR, izvozil pa za 21,2 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 14,2 mlrd EUR in je bil za 1,9 mlrd EUR nižji kot leta 2013, ko znašal 16,1 mlrd EUR. Odvisnost države od nafte je visoka. V letu 2014 je prišlo skoraj 93 % izvoznih prihodkov na račun nafte, v primerjavi z 60 % v letu 1995. 

V strukturi izvoza prevladuje nafta, v strukturi uvoza pa stroji, vozila, železo in jeklo ter električna oprema. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2014 je bila Rusija, kamor so izvozili 18,4 % celotnega izvoza. Sledijo Italija, Tajska, Indija in Izrael. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2014 je bila Rusija, od koder so uvozili 14,3 % od celotnega uvoza. Sledijo Turčija, Velika Britanija, Kitajska in Nemčija.Azerbajdžan - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

92,8

Stroji, jedrski reaktorji

21,4

Sladkorji, sladkorni izdelki

1,0

Vozila

7,8

Blago široke potrošnje

0,9

Izdelki iz železa in jekla

6,8

Sadje, oreščki

0,9

Električna in elektron. oprema

6,7

Žival. in rastl. maščobe in olja

0,9

Biseri, dragi kamni, kovine

4,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Rusija

18,4

Rusija

14,3

Italija

17,9

Turčija

14,0

Tajska

15,0

Velika Britanija

10,7

Indija

9,5

Kitajska

7,6

Izrael

7,6

Nemčija

7,6


 

Vir: Factiva, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Azerbajdžanu so v letu 2013 znašale 10,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 21,6 %. Celotne izhodne TNI Azerbajdžana so v letu 2013 znašale 6,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 15,8 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Azerbajdžanu 2013 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Azerbajdžani zabeležili skupno 288 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 26,9 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 93,3 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 40.584 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Rusija

5.047

55

32

2.558,3

ZDA

2.164

35

32

1.297,7

Turčija

5.910

31

23

1.857,0

Velika Britanija

10.522

24

17

13.315,9

Švica

2.369

15

14

839,6

Francija

1.255

14

13

1.374,7

Nemčija

787

13

13

292,8

Kitajska

2.011

9

9

737,8

Nizozemska

1.468

8

6

451,0

Velika Britanija

269

7

7

149,9

Druge države

8.782

77

70

3.980,1

Skupaj

40.584

288

236

26.854,7

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Premog, nafta, plin

7.795

31

14.651,3

Finančne storitve

5.567

73

2.255,5

Transport

3.771

14

3.900,7

Kovine

2.103

12

898,8

Poslovne storitve

1.386

35

288,2

Ind. stroj. opr. in orodja

1.100

21

87,1

Progr. opr. in IT storitve

1.069

18

131,7

Farmacija

585

9

100,8

Komunikacije

514

12

549,2

Hrana in tobak

463

8

104,0

Drugi sektorji

16.231

55

3.887,4

Skupaj

40.584

288

26.854,7

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo