Belorusija

Zunanja trgovina države Belorusije


V letu 2013 je Belorusija izvozila za 27,5 mlrd EUR, uvozila pa za 30,9 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 3,4 mlrd EUR. Največ so v letu 2013 izvažali mineralna goriva, vozila, gnojila, živilske proizvode ter stroje in orodja. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2013 je bila Rusija, kamor so izvozili 44,5 % celotnega izvoza. Ostali pomembni izvozni trgi so bili še Ukrajina, Nizozemska, Nemčija in Litva. Največ je Belorusija v letu 2013 uvažala mineralna goriva, stroje, vozila, električni in elektronsko opremo ter železo, jeklo. Največ so v letu 2013 uvozili iz Rusije, 52,4 % celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, Kitajska, Ukrajina in Poljska.
 


Belorusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2015 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 33,0 Mineralna goriva, olja 29,3
Vozila 9,4 Stroji, jedrski reaktorji 12,5
Gnojila 6,6 Vozila 6,3
Mlečni izdelki, jajca, med 6,2 Električna in elektron. oprema 6,1
Stroji, jedrski reaktorji 5,5 Železo in jeklo 4,9

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Rusija 44,5 Rusija 52,4
Ukrajina 11,4 Nemčija 7,1
Nizozemska 9,4 Kitajska 6,6
Nemčija 4,7 Ukrajina 4,9
Litva 2,9 Poljska 3,7


Vir: Factiva; ITC, september 2014.