Finska

Zunanja trgovina države Finske

 

Finska je v letu 2013 izvozila za 59,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 55,5 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 3,6 mlrd EUR. Za Finsko so najpomembnejši izvozni in uvozni trgi države EU. Največ je Finska v letu 2013 izvozila na Švedsko (10,8 % od celotnega izvoza), sledijo Rusija, Nemčija, ZDA in Nizozemska. Največ so izvozili strojne opreme, papirnih izdelkov, mineralnih goriv, električne in elektronske opreme ter železa in jekla. Uvažali so v letu 2013 največ iz Švedske (16 % od celotnega uvoza), sledijo Rusija, Nemčija, Nizozemska in Danska.Finska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 14,2 Mineralna goriva, olja 23,4
Papir in izdelki iz papirja 13,3 Stroji, jedrski reaktorji 11,8
Mineralna goriva, olja 12,9 Električna in elektron. oprema 8,3
Električna in elektron. oprema 8,4 Vozila 6,7
Železo in jeklo 6,6 Železo in jeklo 3,6
 
 
Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Švedska 10,8 Švedska 16,0
Rusija 9,2 Rusija 15,9
Nemčija 9,0 Nemčija 13,7
ZDA 5,9 Nizozemska 6,9
Nizozemska 5,9 Danska 3,9
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.