Iran

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Iranu

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Iran največ izvozi nafte, okoli 80 % od celotnega izvoza. Začasni jedrski dogovor je dal nekaj predaha zaslužkom Irana od izvoza nafte in plina, vendar bodo ti še naprej manjši od potenciala, dokler ne bodo odpravljene sankcije v začetku leta 2016. V tem času je šibkejši rial pozitiven za ne-naftni izvoz. Ravni uvoza so se tudi premaknile navzdol, tako da ima Iran še vedno trgovinski presežek.

V letu 2014 je Iran uvozil za 49,7 mlrd EUR blaga, izvozil pa za 72 mlrd EUR, kar je imelo za rezultat 22,3 mlrd EUR presežka v trgovinski bilanci. Najpomembnejši izvozni trgi za Iran so bili Kitajska, Indija, Turčija in Japonska. V letu 2014 so največ izvažali nafto, plastiko, kemikalije, rude, žlindro, ter sadje in oreščke. Iran je največ uvažal strojno opremo, električno in elektronsko opremo, žita, vozila ter železo in jeklo. Največ je v letu 2014 uvažal iz Združenih arabskih emiratov, Kitajske, Indije in Južne Koreje.

 

 

Iran - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 


Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

79,0

Stroji, jedrski reaktorji

14,6

Plastika in plastični izdelki

5,0

Električna in elektron. oprema

9,6

Organske kemikalije

3,6

Žita

8,8

Rude, žlindra in pepel

3,4

Vozila

5,6

Sadje, oreščki

2,1

Železo in jeklo

5,5

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Kitajska

28,9

ZAE

33,4

Indija

11,8

Kitajska

27,8

Turčija

10,3

Indija

5,0

Japonska

6,5

Južna Koreja

4,8

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Iranu so v letu 2013 znašale 30,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 12,2 %. Celotne izhodne TNI Irana so v letu 2013 znašale 2,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 13,4 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Iranu 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Iranu zabeležili skupno 135 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 35,7 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 264,4 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 39.874 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Kitajska

8.153

13

10

8.500,8

Rusija

1.703

12

10

3.563,5

ZAE

3.264

9

9

841,1

Francija

2.151

7

5

723,9

Japonska

701

7

7

1.011,3

Turčija

1.544

7

7

1.270,2

Indija

4.391

7

6

4.202,4

Italija

2.829

7

6

2.209,2

Malezija

2.147

6

4

2.294,2

Velika Britanija

142

5

5

63,2

Druge države

12.849

55

50

11.014,5

Skupaj

39.874

135

119

35.694,3

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Kovine

12.790

20

3.289,7

Orig. avtomobilski deli

7.436

17

2.306,9

Premog, nafta, plin

6.718

23

21.820,2

Kemikalije

3.174

11

4.125,0

Plastika

1.316

4

630,5

Komunikacije

1.094

8

340,0

Ind. stroj. opr. in orodja

470

5

86,6

Poslovne storitve

346

9

207,5

Finančne storitve

197

11

165,5

Transport

66

5

61,5

Drugi sektorji

6.267

22

2.660,9

Skupaj

39.874

135

35.694,3

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo