Irska

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Irskem

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Irski izvoz blaga je v letu 2014 znašal 102 mlrd EUR, uvoz pa 54,5 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 47,5 mlrd EUR. Večina izvoznikov so podjetja v tuji lasti, delujejo pa na področju tehnologije, finančnih storitev in kemične industrije. Na tekočem računu so zabeležili velik presežek v višini 15 mlrd EUR, kar predstavlja 8,1 % BDP. Največ so v letu 2014 izvažali farmacevtske izdelke (23 % od celotnega izvoza), organske kemikalije, optično, tehnično in medicinsko opremo, kozmetiko ter stroje. Glavni izvozni trg v letu 2014 so bile ZDA, kamor so izvozili 22,2 % od celotnega izvoza. Sledijo Velika Britanija, Belgija, Nemčija in Švica. V letu 2014 so največ uvažali stroje in opremo, mineralna goriva, farmacevtske izdelke, električno in elektronsko opremo ter organske kemikalije. Največ so uvozili iz velike Britanije (32,2 % od celotnega uvoza), ZDA, Nemčije, Kitajske in Nizozemske.Irska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Farmacevtski izdelki

23,0

Stroji, jedrski reaktorji

13,5

Organske kemikalije

22,3

Mineralna goriva, olja

12,1

Optična, tehn. in medic. oprema

10,1

Farmacevtski izdelki

7,2

Kozmetika

7,7

Električna in elektron. oprema

6,8

Stroji, jedrski reaktorji

7,3

Organske kemikalije

6,7

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

ZDA

22,2

Velika Britanija

32,2

Velika Britanija

15,1

ZDA

10,8

Belgija

13,2

Nemčija

7,9

Nemčija

6,6

Kitajska

6,3

Švica

5,9

Nizozemska

4,9

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Irskem so v letu 2012 znašale 263,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 9,6 %. Celotne izhodne TNI Irske so v letu 2012 znašale 295,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 6,2 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Irskem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Irskem zabeležili skupno 1.672 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 54,5 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 32,5 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 143.189 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

79.128

851

547

31.924,6

Velika Britanija

30.232

336

233

10.242,2

Nemčija

6.285

70

52

1.952,4

Francija

4.048

56

45

1.146,9

Japonska

2.439

36

27

583,7

Nizozemska

2.801

34

28

1.919,6

Švica

1.964

28

21

345,0

Kanada

2.359

28

24

808,9

Belgija

2.154

27

13

609,6

Italija

984

21

19

1.129,4

Druge države

10.795

185

147

3.802,2

Skupaj

143.189

1.672

1.149

54.464,5

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Progr. opr. in IT storitve

35.930

452

10.276,2

Finančne storitve

18.705

213

3.585,0

Poslovne storitve

13.409

224

2.290,4

Farmacija

10.953

100

8.082,8

Medicinska oprema

10.077

83

2.467,1

Komunikacije

7.840

128

3.760,7

Hoteli in turizem

7.468

47

2.658,8

Polprevodniki

2.907

35

3.540,1

Izdelki široke potrošnje

2.863

35

983,9

Ind. stroj. opr. in orodja

2.263

44

320,9

Drugi sektorji

30.774

311

16.498,6

Skupaj

143.189

1.672

54.464,5

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo