Izrael

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Izraelu

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Izrael običajno beleži primanjkljaj v blagovni menjavi, ki pa ga izravna z velikim presežkom na področju storitev in tako zagotavlja presežek na tekočem računu.

V letu 2014 je Izrael uvozil za 53,5 mlrd EUR, izvozil pa za 47,6 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 5,9 mlrd EUR. Izrael največ izvaža drage kamne, predvsem diamante. Ti predstavljajo 30,6 celotnega izvoza. Največ uvaža gorivo, drage kamne, električno, elektronsko in strojno opremo ter vozila. Vodilni izvozni partner so ZDA, kamor so v letu 2014 izvozili 26,9 % celotnega izvoza. Drugi pomembni izvozni trgi so še Hong Kong, Velika Britanija, Belgija in Kitajska. Največ je Izrael v letu 2014 uvozil iz ZDA (11,5 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Nemčija, Belgija in Italija.Izrael - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Biseri, dragi kamni, kovine

30,6

Mineralna goriva, olja

17,6

Električna in elektron. oprema

13,0

Biseri, dragi kamni, kovine

13,4

Farmacevtski izdelki

9,0

Električna in elektron. oprema

10,4

Razni kemični izdelki

7,6

Stroji, jedrski reaktorji

9,4

Stroji, jedrski reaktorji

6,7

Vozila

7,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

ZDA

26,9

ZDA

11,5

Hong Kong

8,9

Kitajska

11,2

Velika Britanija

5,8

Nemčija

6,5

Belgija

4,8

Belgija

4,5

Kitajska

4,0

Italija

4,3

 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Izraelu so v letu 2010 znašale 42,4 mlrd EUR, celotne izhodne TNI Izraela pa so v letu 2010 znašale 37,6 mlrd EUR.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Izraelu 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Izraelu zabeležili skupno 325 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 15,7 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 48,3 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 26.909 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

19.849

195

156

11.800,6

Francija

1.088

24

20

648,3

Velika Britanija

757

23

21

681,0

Nemčija

876

13

12

194,2

Švica

756

8

6

335,7

Rusija

100

7

6

41,3

Indija

601

6

4

115,7

Kitajska

526

6

6

520,1

Singapur

452

5

5

83,1

Belgija

200

4

4

38,6

Druge države

1.704

34

33

1.236,0

Skupaj

26.909

325

273

15.694,6

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Polprevodniki

6.088

17

6.412,6

Progr. opr. in IT storitve

5.908

90

1.193,8

Komunikacije

2.059

25

781,9

Farmacija

1.094

15

361,8

Finančne storitve

780

42

564,7

Elektronske komponente

766

15

182,0

Poslovne storitve

716

27

347,5

Računal. strojna oprema

621

10

85,2

Minerali

440

12

73,9

Biotehnologija

373

9

179,3

Drugi sektorji

8.064

63

5.511,9

Skupaj

26.909

325

15.694,6

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo