Kanada

Zunanja trgovina države Kanade

 

Izvoz blaga je v letu 2013 znašal 350 mlrd EUR, uvoz pa 355,3 mlrd EUR. Trgovinska bilanca je v letu 2013 zabeležila primanjkljaj v višini 5,3 mlrd EUR. V letu 2013 je Kanada največ uvažala vozila, stroje in opremo, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter plastiko. Uvozili so največ iz trgov ZDA (52,1 % od celotnega uvoza), Kitajske, Mehike, Nemčije in Japonske. Največ so v letu 2013 izvozili na trg ZDA (75,8 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Velika Britanija, Japonska in Mehika.


Kanada - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 26,3 Vozila 15,5
Vozila 13,0 Stroji, jedrski reaktorji 14,2
Stroji, jedrski reaktorji 6,8 Mineralna goriva, olja 10,9
Biseri, dragi kamni, kovine 4,7 Električna in elektron. oprema 9,8
Električna in elektron. oprema 3,1 Plastika in plastični izdelki 3,3

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
ZDA 75,8 ZDA 52,1
Kitajska 4,4 Kitajska 11,1
Velika Britanija 3,0 Mehika 5,6
Japonska 2,3 Nemčija 3,2
Mehika 1,2 Japonska 2,9
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.