Mehika

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Mehiki

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Uvozne dajatve se gibljejo v razponu od 0 do 35 %, tehtana povprečna carinska stopnja pa znaša 2,9 %. DDV se obračunava po stopnji 15 % za ves uvoz, na obmejnem območju, pa se uporablja stopnja 10 %.

V letu 2014 je izvoz blaga znašal 299,2 mlrd EUR, uvoz blaga pa 301,1 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 1,9 mlrd EUR. V letu 2014 je Mehika največ izvažala na trg ZDA, dobrih 80 % od skupnega izvoza. Sledijo Kanada, Kitajska, Španija in Brazilija. Največ so izvozili vozil, električne in elektronske opreme, strojev in mineralnih goriv. Uvoza je bilo v letu 2014 največ iz ZDA, kar 49 % od skupnega uvoza. Sledijo Kitajska, Japonska, Južna Koreja in Nemčija. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila ter mineralna goriva.Mehika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Vozila

21,6

Električna in elektron. oprema

21,3

Električna in elektron. oprema

20,1

Stroji, jedrski reaktorji

16,4

Stroji, jedrski reaktorji

15,2

Vozila

8,9

Mineralna goriva, olja

10,6

Mineralna goriva, olja

8,3

Optična, tehn. in medic. oprema

3,6

Plastika in plastični izdelki

5,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

ZDA

80,3

ZDA

49,0

Kanada

2,7

Kitajska

16,6

Kitajska

1,5

Japonska

4,4

Španija

1,5

Južna Koreja

3,4

Brazilija

1,2

Nemčija

3,4

 


 
Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Mehiki so v letu 2013 znašale 292,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 2,3 %. Celotne izhodne TNI Mehike so v letu 2013 znašale 108,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 9,4 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Mehiki 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Mehiki zabeležili skupno 3.211 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 209,5 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 65,3 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 970.382 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

330.813

1.165

810

72.176,6

Japonska

99.015

328

246

19.527,2

Španija

99.760

296

209

24.429,4

Nemčija

87.230

268

166

21.309,2

Kanada

72.104

217

154

10.092,6

Velika Britanija

22.497

131

98

5.345,0

Francija

24.113

115

93

4.157,4

Švica

11.491

66

38

3.264,5

Južna Koreja

37.856

59

37

6.214,5

Italija

19.263

49

36

8.192,4

Druge države

166.240

517

397

34.809,1

Skupaj

970.382

3.211

2.278

209.518,0

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Avtomobilski deli

152.215

386

20.251,9

Orig. avtomobilski deli

110.644

125

39.681,0

Kovine

78.600

275

16.489,8

Elektronske komponente

75.994

155

7.814,0

Progr. opr. in IT storitve

34.810

279

1.708,1

Ind. stroj. opr. in orodja

29.057

208

3.467,6

Transport

26.483

193

9.122,6

Komunikacije

24.588

137

13.942,0

Finančne storitve

20.150

130

5.198,3

Poslovne storitve

18.778

166

773,5

Drugi sektorji

399.063

1.157

91.069,2

Skupaj

970.382

3.211

209.518,0

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo