Alžirija

Zunanja trgovina države Alžirije


Močno povečanje cen surove nafte v zadnjih letih je povečalo prihodke v izvozu, čeprav so se izvozni prihodki v letu 2013 znižali za 10 % na 48,4 mlrd EUR. Glavnino izvoznih prihodkov ustvari Alžirija z izvozom nafte in plina v EU. Izvoz nafte v ZDA je v zadnjih letih močno upadel, zato je Alžirija izpostavljena naraščajočemu pritisku na zunanjetrgovinsko bilanco. V letu 2013 je Alžirija uvozila za 41,3 mlrd EUR blaga, izvozila pa za 48,4 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 7,1 mlrd EUR. Še lata 2012 je znašal presežek 15,6 mlrd EUR. Alžirija največ izvaža nafto in plin, ki je v letu 2013 predstavljala 98,3 % celotnega izvoza. Najpomembnejši izvozni trg je Španija, sledijo Italija, Velika Britanija, Francija in ZDA. Alžirija je v letu 2013 največ uvažala stroje, vozila, mineralna goriva, električno opremo ter žita. Največ je uvozila in Kitajske (12,4 % od celotnega uvoza), sledijo Francija, Italija, Španija in Nemčija.


Alžirija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 98,3 Stroji, jedrski reaktorji 15,3
Kemikalije, izotopi 0,5 Vozila 14,2
Sladkorji, sladkorni izdelki 0,4 Mineralna goriva, olja 7,9
Sol, žveplo, apno 0,2 Električna in elektron. oprema 7,4
Organske kemikalije 0,1 Žita 6,0

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Španija 15,7 Kitajska 12,4
Italija 13,7 Francija 11,4
Velika Britanija 10,9 Italija 10,3
Francija 10,3 Španija 9,3
ZDA 8,1 Nemčija 5,2

 

Vir: Factiva; ITC september 2014.