Zunanja trgovina države Azerbajdžana

 

V letu 2013 je Azerbajdžan uvozil za 8,4 mlrd EUR, izvozil pa za 23,9 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 15,5 mlrd EUR in je bil za 1,7 mlrd EUR nižji kot leta 2012, ko je dosegel 17,2 mlrd EUR. Odvisnost države od nafte je visoka. V letu 2013 je prišlo skoraj 95 % izvoznih prihodkov na račun nafte, v primerjavi z 60 % v letu 1995. 

V strukturi izvoza prevladuje nafta, v strukturi uvoza pa stroji, vozila, železo in jeklo ter električna oprema. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2012 je bila Italija, kamor so izvozili 23,3 % celotnega izvoza. Sledijo Indija, Francija, Indonezija in Izrael. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2013 je bila Turčija, od koder so uvozili 15,8 % od celotnega uvoza. Sledijo Rusija, Nemčija, ZDA in Kitajska.


Azerbajdžan - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 94,9 Stroji, jedrski reaktorji 13,8
Sadje, oreščki 0,7 Vozila 9,5
Biseri, dragi kamni, kovine 0,4 Biseri, dragi kamni, kovine 7,8
Aluminij, izdelki iz aluminija 0,4 Električna in elektron. oprema 5,5
Plastika in plastični izdelki 0,4 Izdelki iz železa in jekla 5,3

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Italija 23,3 Turčija 15,8
Indija 7,9 Rusija 14,3
Francija 7,5 Nemčija 8,1
Indonezija 7,4 ZDA 7,4
Izrael 7,0 Kitajska 6,6


Vir: Factiva, september 2014.