Irska

Zunanja trgovina države Irske

 

Irski izvoz blaga je v letu 2013 znašal 87,3 mlrd EUR, uvoz pa 49,7 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 37,6 mlrd EUR. Večina izvoznikov so podjetja v tuji lasti, delujejo pa na področju tehnologije, finančnih storitev in kemične industrije. Na tekočem računu so zabeležili velik presežek v višini 9,5 mlrd EUR, kar predstavlja 5,7 % BDP. Največ so v letu 2013 izvažali organske kemikalije (23,2 % od celotnega izvoza), farmacevtske izdelke, optično, tehnično in medicinsko opremo, stroje in kozmetiko. Glavni izvozni trg v letu 2013 so bile ZDA, kamor so izvozili 21,2 % od celotnega izvoza. Sledijo Velika Britanija, Belgija, Nemčija in Švica. V letu 2013 so največ uvažali mineralna goriva, stroje in opremo, farmacevtske izdelke, organske kemikalije ter električno in elektronsko opremo. Največ so uvozili iz velike Britanije (33,6 % od celotnega uvoza), ZDA, Nemčije, Kitajske in Nizozemske.


Irska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Organske kemikalije 23,2 Mineralna goriva, olja 13,9
Farmacevtski izdelki 22,7 Stroji, jedrski reaktorji 12,2
Optična, tehn. in medic. oprema 9,8 Farmacevtski izdelki 7,4
Stroji, jedrski reaktorji 7,8 Organske kemikalije 6,6
Kozmetika 7,1 Električna in elektron. oprema 6,4

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
ZDA 21,2 Velika Britanija 33,6
Velika Britanija 16,1 ZDA 10,5
Belgija 12,9 Nemčija 8,2
Nemčija 7,6 Kitajska 6,0
Švica 5,9 Nizozemska 5,4

 

Vir: Factiva; ITC, september 2014.