Mehika

Zunanja trgovina države Mehike

 

Uvozne dajatve se gibljejo v razponu od 0 do 35 %, tehtana povprečna carinska stopnja pa znaša 2,9 %. DDV se obračunava po stopnji 15 % za ves uvoz, na obmejnem območju, pa se uporablja stopnja 10 %.

V letu 2013 je izvoz blaga znašal 286,4 mlrd EUR, uvoz blaga pa 286,9 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 0,5 mlrd EUR. V letu 2013 je Mehika največ izvažala na trg ZDA, skoraj 79 % od skupnega izvoza. Sledijo Kanada, Španija, Kitajska in Brazilija. Največ so izvozili električne in elektronske opreme, cestnih vozil, strojev ter nafte. Uvoza je bilo v letu 2013 največ iz ZDA, kar 49,3 % od skupnega uvoza. Sledijo Kitajska, Japonska, Južna Koreja in Nemčija. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila ter mineralna goriva.


Mehika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Električna in elektron. oprema 20,5 Električna in elektron. oprema 22,0
Vozila 20,3 Stroji, jedrski reaktorji 16,4
Stroji, jedrski reaktorji 14,2 Vozila 8,8
Mineralna goriva, olja 12,8 Mineralna goriva, olja 8,6
Optična, tehn. in medic. oprema 3,4 Plastika in plastični izdelki 5,5

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
ZDA 78,9 ZDA 49,3
Kanada 2,7 Kitajska 16,1
Španija 1,9 Japonska 4,5
Kitajska 1,7 Južna Koreja 3,5
Brazilija 1,4 Nemčija 3,5
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.