Črna gora

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Črni gori

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

 

Zunanjetrgovinski primanjkljaj je v l. 2014 znašal 1,3 mlrd EUR. V letu 2014 je Črna gora izvozila za 0,4 mlrd EUR, uvozila pa za 1,7 mlrd EUR blaga. Največ so izvažali aluminij, mineralna goriva, meso, les in izdelke iz lesa ter pijače, kis. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2014 je bila Srbija, kamor so izvozili za 24 % celotnega izvoza. Sledijo Italija, Hrvaška, Belorusija in BiH. Uvažali so največ mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, meso ter vozila. Srbija je najpomembnejši uvozni trg, od koder so v letu 2014 uvozili za 26,9 % celotnega uvoza. Drugi pomembni uvozni trgi so še Grčija, Kitajska, BIH in Italija.
 


Črna gora - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Aluminij, izdelki iz aluminija

22,0

Mineralna goriva, olja

13,3

Mineralna goriva, olja

15,2

Stroji, jedrski reaktorji

6,8

Meso in užitni klavniški odpadki

12,4

Električna in elektron. oprema

6,3

Les in izdelki iz lesa

7,1

Meso in užitni klavniški odpadki

5,8

Pijače, kis

5,8

Vozila

5,6

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Srbija

24,0

Srbija

26,9

Italija

10,5

Grčija

8,1

Hrvaška

9,9

Kitajska

7,4

Belorusija

9,9

BiH

7,1

BiH

9,6

Italija

6,5


 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Črni gori so v letu 2012 znašale 3,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 6,0 %. Celotne izhodne TNI Črne gore so v letu 2012 znašale 0,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 12,4 %.

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Črni gori zabeležili skupno 52 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 3,7 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 71,9 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 10.868 novih delovnih mest.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

662

7

7

142,3

Italija

595

6

5

1.199,4

Slovenija

436

5

3

132,4

Nemčija

652

3

3

564,7

Velika Britanija

279

3

3

66,9

Kanada

287

2

2

187,6

ZAE

1.202

2

2

239,4

Japonska

70

2

2

99,3

Grčija

23

2

2

7,4

Turčija

327

2

2

106,4

Druge države

6.335

18

18

992,6

Skupaj

10.868

52

49

3.738,5

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

4.062

5

437,2

Hoteli in turizem

3.927

9

726,9

Obnovljivi viri energije

437

6

849,8

Transport

363

6

177,9

Premog, nafta, plin

305

3

891,9

Finančne storitve

304

4

87,7

Komunikacije

178

2

111,1

Farmacija

64

4

13,8

Orig. ne-avto. transp. deli

46

2

5,8

Hrana in tobak

45

2

6,6

Drugi sektorji

1.137

9

429,7

Skupaj

10.868

52

3.738,5

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.