#EUvsVirus Hackatlon

torek, 07. april 2020

Evropska komisija bo gostila vseevropski Hackatlon z namenom povezovanja skupnosti inovatorjev, partnerjev in kupcev po vsej Evropi.

#EUvsVirus Hackatlon bo potekal 24., 25. in 26. aprila 2020 in bo naslavljal 20 izzivov na področju Korona virusa, ki se bodo lahko hitro razvila in uporabila po celotnem notranjem trgu EU.

Izzivi bodo objavljeni v kratkem, prav tako tudi zbiranje prijav.

Več informacij je dostopnih na: https://euvsvirus.org/.