Odpiramo vrata na trge Beneluksa, Luksemburško-slovenski poslovni klub

torek, 19. november 2013

Slovenskim podjetjem lahko poslovanje na tujih trgih olajšajo tudi poslovni klubi, ki delujejo v tujih državah in skrbijo za stike med podjetji obeh držav. Podjetjem lahko med drugim pomagajo pri navezavi stikov z različnimi institucijami in potencialnimi partnerji, imajo dobre informacije o poslovnem okolju, v katerem delujejo, organizirajo različne dogodke …

Agencija Spirit v letu 2013 sofinancira dejavnosti 15 slovenskih poslovnih klubov v tujini, sicer pa jih v tujini deluje še več. Letos prvič sofinancirajo tudi dejavnosti Luksemburško-slovenskega poslovnega kluba, ki ga vodi Iztok Petek.

Kot je pojasnil, jim sofinanciranje delovanja s strani Spirita omogoča več stikov s podjetji na obeh trgih. Priredili so različna srečanja, podjetnike iz Luksemburga in Belgije so pripeljali v Slovenijo, nekaj slovenskih so popeljali na trge Beneluxa in v Nemčijo, v Luksemburgu so pripravili predstavitev start-up podjetij …

Petek podjetnike opozarja, da na trgih Beneluxa proizvodi in storitve z nizko dodano vrednostjo, pri katerih je glavna konkurenčna prednost cena, niso tako zaželeni oz. nimajo velike možnosti za uspeh. Svetuje jim, naj razmislijo, kakšne produkte in storitve bodo ponudili na teh trgih in kako bodo predstaviti njihovo dodano vrednost.

Trgi Beneluxa v času zadnje krize niso utrpeli večjega upada kupne moči in industrijske proizvodnje, tudi brezposelnost se ni tako povečala, najbolj očitna posledica krize pa je po mnenju Petka spoznanje oblasti držav Beneluxa, da je odvisnost od finančnega in bančnega sektorja problematična. Dejavnosti se zato trudijo preusmeriti v druge sektorje.

 

Video posnetek: Odpiramo vrata na trge Beneluksa (you tube)