Preklic Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017

petek, 29. julij 2016

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja preklic Javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 49/2016 z dne 8.7.2016.

Preklic javnega razpisa je objavljen v Uradnem listu RS št. 52/2016 z dne 29.7.2016.

Prispele vloge na ta javni razpis bodo vrnjene prijaviteljem.

Informacije o nadaljnjih aktivnostih bodo objavljene na spletnih straneh www.spiritslovenia.si in www.izvoznookno.si.