118 milijonov evrov za okrepitev naložb in poslovnega sodelovanja EU v Latinski Ameriki in na Karibih

četrtek, 11. junij 2015

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji seznanja z odločitvami, stališči in mnenji, ki jih je sprejela Evropska komisija.
 
1. Evropska komisija je napovedala 118 milijonov evrov novih sredstev za okrepitev naložb in poslovnega sodelovanja EU v Latinski Ameriki in na Karibih.

Več napovedanih programov bo izvedenih s kombiniranim financiranjem, ki združuje nepovratna sredstva in posojila. Programi spodbujajo dodatne naložbe in izgradnjo ključne infrastrukture v prometnem, energijskem in okoljskem sektorju ter podpirajo socialni razvoj in razvoj zasebnega sektorja v latinskoameriških in karibskih državah. Med projekti na primer najdemo podporo razvoju geotermalne energije v Latinski Ameriki, prispevek k energetskemu projektu v vzhodnih karibskih državah in podporo latinskoameriškim malim in srednje velikim podjetjem pri dostopu do mednarodnih trgov.
 
Evropska unija je predstavila tudi program za vzpostavitev mreže poslovnih storitev in inovacij Evropske unije in Latinske Amerike. Namen je spodbuditi razvoj podjetij EU v latinskoameriških državah in povečati tehnološke poslovne priložnosti evropskih in latinskoameriških podjetij. Skupni proračun programa znaša 11 milijonov evrov. Izvajal se bo v Argentini, Braziliji, Čilu, Kolumbiji, Peruju, Mehiki in na Kostariki. Poleg tega sta Evropska komisija in Medameriška razvojna banka podpisali tudi nov sporazum o spodbujanju tesnega sodelovanja teh dveh vodilnih donatorskih organizacij.
 
Evropska komisija je nove programe napovedala na vrhu EU in Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav CELAC, ki je potekal 10. in 11. junija 2015 v Bruslju.
 

 

2. Evropska komisija je ob robu vrha EU-CELAC v Bruslju parafirala vzajemna dvostranska sporazuma o odpravi vizumske obveznosti med EU ter Perujem in Kolumbijo.
 
Mednarodna sporazuma sta parafirana, ko se obe strani dogovorita o njuni vsebini. Veljati bosta začela po uradnem podpisu. Od tega dne bodo državljani obeh latinskoameriških držav lahko brez vizumov v EU bivali do 90 dni. Sporazuma bosta podpisana, ko bodo zaključeni interni postopki, kar je pričakovati do konca oktobra. Odprava vizumskih obveznosti velja za ozemlje držav članic EU, razen Združenega kraljestva in Irske.   
 

 

3. Evropska komisija je objavila rezultate javnega posvetovanja o prihodnosti uporabe ultravisokih frekvenc (UHF). Zainteresirani so lahko izrazili svoje mnenje o možnostih, predlaganih v poročilu nekdanjega evropskega komisarja Pascala Lamyja iz septembra 2014.
 
Ultravisoke frekvence se v glavnem uporabljajo za televizijske prenose in brezžične mikrofone, primerne pa bi bile tudi za mobilne širokopasovne storitve na podeželju. Ker radijski valovi ne poznajo meja in so redkeje uporabljeni, je pomembno določiti njihovo uporabo na ravni EU. To je mnenje večine od približno 350 deležnikov, ki so se odzvali na javno posvetovanje. Več kot 60 % jih poziva h koordiniranemu pristopu EU za zmanjšanje razdrobljenosti in zagotavljanje pravočasnega in stroškovno učinkovitega prehoda. Deležniki se prav tako zavzemajo za oblikovanje evropskega stališča na Svetovni konferenci o radio-komunikacijah leta 2015. Komisija bo kot prvi korak pripravila posebne predloge za koordinirano sprostitev 700-MHz pasu.
 

 

4. Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke o strukturi javnega dolga držav članic EU, razčlenjenega na podsektorje, finančne instrumente, upnike, zapadlost dolgov, valuto izdaje, državna jamstva in druge vidike.
 
Leta 2014 so bili dolžniški vrednostni papirji glavni finančni instrument v vseh državah članicah EU razen v Estoniji, Grčiji in Cipru, kjer so večino predstavljala posojila. Dolg se je z dolžniškimi vrednostnimi papirji najbolj financiral na Malti (92 %), Češkem in v Združenem kraljestvu (obakrat 89 %) ter v Sloveniji in na Slovaškem (obakrat 87 %).
 

 
Avdiovizualne vsebine EbS je mogoče spremljati preko mobilnih naprav: http://ec.europa.eu/avservices/m.
Ostale odločitve, stališča in mnenja, ki jih je sprejela Evropska komisija, so na voljo na spletni strani: http://europa.eu/rapid/.

 

Pripravila:
Evropska komisija
Predstavništvo v Sloveniji
E: COMM-REP-LJU@ec.europa.eu