Aluminijasta kolesa – začetek pregleda zaradi izteka proti-dampinških dajatev na uvoz iz Kitajske

petek, 21. januar 2022
V Uradnem listu EU C 29 z dne 19.1.2022 je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz aluminijastih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Izdelek, ki se pregleduje, so aluminijasta kolesa motornih vozil iz tarifnih številk 8701 do 8705, s priborom ali brez, z nameščenimi pnevmatikami ali brez, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 8708 70 10 in ex 8708 70 50 (oznake TARIC: 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 in 8708 70 50 50).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v pregledu, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku pregleda zaradi izteka ukrepov.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede podaljšanja veljavnosti proti-dampinških dajatev.