Aluminijaste folije v zvitkih – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov na uvoz iz Kitajske

četrtek, 15. marec 2018
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 95 z dne 13.3.2018 je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov na uvoz nekaterih aluminijastih folij v zvitkih s poreklom iz Kitajske – R684.
 
Izdelek, ki se pregleduje, zajema aluminijaste folije debeline 0,007 mm ali več, vendar manj kot 0,021 mm, brez podlage, samo valjane, dalje ne obdelane, reliefne ali ne, v majhnih zvitkih z maso največ 10 kg (v nadaljnjem besedilu: izdelek, ki se pregleduje), ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN ex 7607 11 11 in ex 7607 19 10 (oznaki TARIC 7607 11 11 10 in 7607 19 10 10).
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinških ukrepov.