Aluminijski radiatorji-Začetek protidampinškega postopka s poreklom iz Kitajske

četrtek, 25. avgust 2011
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 236 z dne 12.08.2011, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih aluminijskih radiatorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Izdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, je trenutno uvrščen pod oznako KN ex 7616 99 10, ex 7615 19 10, ex 7615 19 90 in ex 7616 99 90 , s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5.1.2 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.