Antibiotiki-Odprava izravnalne dajatve in zaključek potopka s poreklom iz Indije

četrtek, 25. avgust 2011

V Uradnem listu EU, v seriji L št. 206 z dne 11.08.2011, je bila objavljena Uredba komisije EU št. 803/2011, o odpravi izravnalne dajatve na uvoz nekaterih antibiotikov širokega sprektra s poreklom iz Indije in o zaključku postopka v zvezi s takim uvozom po pregledu v skladu s členoom 18(2) Uredbe (ES) št. 597/2009 za izdelke iz oznake KN ex 2941 10 00 in ex 2941 90 00 s poreklom iz Indije.