Anticipiranje uporabe zadnjih 4 tednov socialnih blažilcev, ki jih določa Zakonodajna uredba št. 52/2020

torek, 30. junij 2020


Zakonska uredba št. 52 z dne 16. junija 2020 uvaja nekatere spremembe in dopolnitve predpisom o dopolnilni blagajni (CIG), ki jih vsebuje prejšnja uredba Cura Italia in uredba o ponovnem zagonu (členi 19 in sledeči zakonske uredbe 18/20, preoblikovani v zakon 27/20, pozneje spremenjeni z zakonodajno uredbo 34/20), v veljavi od 17. junija 2020.

Skupno obdobje 18 tednov
Predvideno je anticipiranje obdobja dodatnih 4 tednov dopolnilne blagajne, katere uporaba je bila prvotno predvidena izključno za obdobje od 1. septembra do 31. oktobra 2020 v korist delodajalcev, ki so v celoti izkoristili obdobje predhodno odobreno obdobje 14 tednov in v vsakem primeru za najdaljše možno obdobje 18 tednov (9 + 5 + 4), tako da se kumulativno upoštevajo ukrepi iz zgoraj navedenih pravil.

Potrjen je rok za oddajo vlog za dopolnilno blagajno iz členov 19 – 22 zakonske uredbe 18/20 in sicer na konec meseca, ki sledi mesecu, v katerem se je začelo obdobje prekinitve ali zmanjšanja dejavnosti (kot določa z drugi odstavek 19. čelna in tretji odstavek 22. člena quater) – za prvo uveljavljanje bo omenjeni rok prestavljen na iztek tridesetega dne od datuma začetka veljavnosti zakonske uredbe 52 (16. julij), v kolikor to predstavlja ugodnejšo možnost.

Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog za obdobja prekinitve ali zmanjšanja dejavnosti, ki so se začela v obdobju med 23. februarjem in 30. aprilom 2020, je odložen z 31. maja na 15. julij 2020.

V primeru napačno predloženih zahtevkov za dopolnilno blagajno (za posege, različne od upravičenih ali zaradi napak ali pomanjkljivosti, ki bi privedli do njihove zavrnitve), je možno ponovno vložiti pravilno prošnjo v 30 dneh od dneva, ko je bila sporočena napaka v zvezi s prejšnjo prijavo, v vsakem primeru pa v 30 dneh od začetka veljavnosti zakonodajne uredbe 52 (16. julij).

Spremeni se, kar je bilo prej predvideno za primere neposrednega plačila s strani INPS glede predvidenega roka za pošiljanje podatkov, potrebnih za izračun plačila ali salda posega (obrazec SR41). Ta je zdaj predviden do konca meseca, ki sledi tistemu v katerem se umešča obdobje dopolnitve plač ali, če kasneje, v roku 30 dni od datuma sprejetja koncesije in v vsakem primeru ob prvi aplikaciji in če je ugodneje, v
30 dneh od dneva vstopa v veljavnost zadevne zakonodajne uredbe 52 (16. julij).

Ko ti roki minejo ne da bi bila zadeva urejena, plačilo storitve in z njo povezani stroški ostanejo na račun delodajalca, ki ne spoštuje obveznosti.
Podjetja, katerim za obračun plač sledi urad za plače pri podjetju Servis, se lahko obrnejo na našo strukturo za dodatne informacije.

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it