Armaturne palice – začetek protidampinškega postopka za izdelke s poreklom iz Belorusije

petek, 01. april 2016
V Uradnem listu EU, serija C, št. 114 z dne 31.03.2016, je  bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih armaturnih palic s poreklom iz Belorusije – AD633.
 
Zadevni izdelki v tej preiskavi so palice, iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona, iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, vroče valjane, vroče vlečene ali vroče iztiskane, brez nadaljnje obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju. Imajo lahko vtiske, rebra, žlebove ali druge deformacije, povzročene med valjanjem, ali so spiralno zvite po valjanju („izdelek v preiskavi“). Izdelek v tej preiskavi ne zajema armaturnih palic iz železa ali jekla z visoko odpornostjo proti utrujenosti. Izdelki se uvrščajo pod oznake KN ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 in ex 7214 99 95. (oznake KN so zgolj informativne).
 
Roki za sodelovanje v preiskavi:
 
Evropska komisija poziva vse proizvajalce izvoznike in združenja proizvajalcev izvoznikov v Belorusiji, kot tudi uvoznike zadevnega izdelka, da se ji javijo najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu EU, na način, kot je določen v obvestilu.
 
Zainteresirane strani so ne glede na to, ali se odločijo sodelovati v preiskavi ali ne, hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe protidampinških ukrepov.
 
Rok za morebitno uvedbo začasnih protidampinških ukrepov se izteče 31. decembra 2016.