Avstrija zaostrila vstopne pogoje za delovne migrante

sreda, 31. marec 2021Avstrija je včeraj objavila spremembe uredbe o vstopu v državo, ki začnejo veljati ta četrtek, 1. aprila ob polnoči in zadevajo predvsem delavce migrante (dnevne in tedenske) ter osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi šolanja, študija ali družinskih zadev. 


Delovni migranti ter osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi šolanja, študija ali družinskih zadev, iz vseh držav, ki niso članice EU in EGP ter iz "držav z visoko stopnjo incidence", med katere sodijo Bolgarija, Estonija, Francija, Italija, Malta, Poljska, Švedska, Slovaška, Slovenija, Češka Republika, Madžarska in Ciper, morajo od 1. aprila naprej ob vstopu v Avstrijo predložiti negativni test PCR ali antigen, ki ni starejši od 72 ur.

Testi za domačo uporabo za prehod meje niso veljavni.

Od četrtka, 1. aprila, velja tudi, da morajo te osebe registracijo na spletni strani Pre Travel Clearance / PTC izpolniti vsakih 28 dni (formular v nemškem / angleškem jeziku). Do sedaj je bilo potrebno registracijo opraviti enkrat tedensko. Ne glede na to pa je potrebno registracijo opraviti na novo, v kolikor se spremenijo osebni podatki kot so naslov bivanja, telefonska številka itd. 

V kolikor delovni migrant ob vstopu v Avstrijo ne more predložiti negativnega rezultata testa, je vstop v Avstrijo še vedno možen, vendar je treba test (PCR ali antigen) opraviti takoj oziroma najkasneje v roku 24 ur po vstopu v Avstrijo. Za ta čas ni potrebno nastopiti karantene.

Za delovne migrante ter osebe, ki redno prehajajo mejo zaradi šolanja, študija ali družinskih zadev, ki prihajajo iz držav EU in EGP, ki ne sodijo med zgoraj navedene “države z visoko incidenco“, pa velja še naprej, da morajo ob vstopu v Avstrijo predložiti rezultat testa, ki ni starejši od 7 dni.

Več informacij: 
Slovenska gospodarska zveza v Celovcu