B2B Networking Event, Lizbona, 29. november 3013

petek, 11. oktober 2013


V okviru projekta Europe 2020 Strategy for Growth bo 29. novembra 2013 v Lizboni na Portugalskem potekal dogodek B2B Networking Event.

Namen dogodka je spodbujanje poslovnih partnerstev med portugalskimi in evropskimi podjetji (ter tudi neevropskimi državami) v sektorjih, ki prispevajo k doseganju rasti na Portugalskem. Dogodek je organiziran v okviru misije podpredsednika Evropske komisije Antonia Tajanija za Portugalsko, s pomočjo mreže Enterprise Europe Network - Portugalonova Net in aicep Portugal Global.

Več informacij.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je:
Helena Moura
IAPMEI - Portuguese Agency for Competitiveness and Innovation
E-mail: helena.moura@iapmei.pt ali een.b2b@iapmei.pt