B2B srečanje na področju obnovljivih virov energije, Güssing, Avstrija

torek, 19. april 2011

Kraj: Güssing, Gradiščanska, Avstrija (http://www.eee-info.net/cms/EN/)
Datum: 5. maj 2011, 9.00 – 17.30
Sektorji: biomasa, bioplin, biodizel, sintetični plin, solarno termalno gretje (fotovoltaika), vetrna energija, hidro energija
Jezik srečanja: angleški

Güssing je poznana tudi izven meja Avstrije po prizadevanjih na področju obnovljivih virov energije (OVE) in kot zgleden primer energetsko avtonomnega mesta.
V začetku 1990 so se v mestu odločili zmanjšati odvisnost od uporabe fosilnih goriv in obenem okrepiti šibko gospodarsko strukturo, pri čemer so za pokritje energetskih potreb uporabili lokalne resurse. »Rojen« je bil model Güssing. Güssing je namreč prvo mesto v EU, ki svoje energetske potrebe v celoti pokrije z uporabo OVE. Še koncem 80-tih let prejšnjega stoletja je bil Güssing del ene izmed najrevnejših pokrajin Avstrije. Poglavitna dejavnost je bilo kmetijstvo, s poudarkom na pridelovanju koruze, sončničnega olja in lesa. V začetku 90-tih let je bila sprejeta odločitev o popolni opustitvi uporabe fosilnih goriv in sprejetje programa uporabe OVE. Poleg tega so lokalne oblasti oblikovale poseben program privabljanja podjetij, katerega osnova so bile stabilne dolgoročne cene energije pridobljene na osnovi OVE. Danes je Güssing pomembna gospodarska lokacija za industrijo z veliko porabo energije, kot so npr. proizvodnja parketa, sušenje trdega lesa. V regiji ima sedež tudi podjetje Blue Chip Energy, prvi proizvajalec visoko učinkovitih sončnih celic v Avstriji.  V mestu pa ima sedež tudi Evropski center za OVE.


Udeležba na dogodku je brezplačna. Dogodek je namenjen tako predstavnikom podjetij kot tudi javnih ustanov in lokalnih oblasti. Registracija na dogodek je možna preko spletnih strani: http://www.b2match.eu/renewableguessing2011


Več informacij o programu. 


Pripravila: 

Maja Jerančič
Veleposlaništvo Republike Slovenije 
E-mail: maja.jerancic@gov.si