Beli fosfor-Začetek protidampinškega postopka za uvoz s poreklom iz Kazahstana

ponedeljek, 19. december 2011
V Uradnem listu EU, serija C, št. 369 z dne 17.12.2011, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede uvoza belega fosforja, imenovanega tudi elementarni ali rumeni fosfor s poreklom iz Kazahstana.
Zadevni izdelek:
Izdelek v preiskavi je beli fosfor, imenovan tudi elementarni ali rumeni fosfor, uvrščen pod oznako KN ex 8204 70 00.

Roki za sodelovanje:
Vse zainteresirane stranke morajo zahtevati vprašalnik ali druge obrazce zahtevkov čim prej, vsekakor pa najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarstvo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.