Biodizl-Uvedba začasne protidampinške dajatve s poreklom iz Argentine in Indonezije

sreda, 29. maj 2013

V Uradnem listu EU, v seriji L št. 141 z dne 28.05.2013, je bila objavljena Uredba komisije EU št. 490/2013, ki narekuje uvedbo začasnih protidampinških dajatev za izdelke iz oznake KN ex1516 20 98, ex1518 00 91, ex1518 00 95, ex1518 00 99, ex2710 19 43, ex2710 19 46, ex2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex3824 90 97, 3826 00 10 in ex3826 00 90 s poreklom iz Argentine in Indonezije, in sicer v višini od 0 do 104,92 eur/tono neto teže odvisno od proizvajalca.