Bioetanol-Uvedba dokončnih protidampinških dajatev s poreklom iz ZDA

petek, 22. februar 2013
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 49 z dne 22.02.2013, je bila objavljena Uredba sveta EU št. 157/2013, o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz bioetanola s poreklom iz Združenih držav Amerike iz oznake KN ex2207 10 00, ex2207 20 00, ex2208 90 99, ex2710 12 21, ex2710 12 25, ex2710 12 31, ex2710 12 41, ex2710 12 45, ex2710 12 49, ex2710 12 51, ex2710 12 59, ex2710 12 70, ex2710 12 90, ex3814 00 10, ex3814 00 90, ex3820 00 00 in ex3824 90 97, in sicer v višini 62,3 € na tono neto. Protidampinška dajatev se uporablja glede na skupno vsebnost v obliki masnega deleža čistega etilnega alkohola, proizvedenega iz kmetijskih proizvodov.