BMW group utrjuje poslovno sodelovanje s slovenskimi dobavitelji

petek, 08. marec 2013

Pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija, Slovenskega avtomobilskega grozda (ACS), BMW Group in BMW Slovenije so se 27. februarja 2013 v Münchnu v Nemčiji predstavljala podjetja slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije. Obisk je rezultat predhodnega obiska ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovana Žerjava novembra lani.

Pod okriljem Slovenskega avtomobilskega grozda (ACS), javne agencije SPIRIT Slovenija, BMW Group in BMW Slovenije so se včeraj v Münchnu v Nemčiji predstavljala podjetja slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije.

 
Na trinajstih različnih stojnicah se je predstavilo dvanajst slovenskih podjetij, drugi slovenski dobavitelji pa so se dodatno predstavili še na stojnici ACS. Med njimi so bila naslednja slovenska dobaviteljska podjetja: Akrapovič d. d., Cimos d. d., Automotive industry, Filc d. d., HIDRIA d. d., Kolektor Group d. o. o., Letrika d. d., Mariborska Livarna Maribor d. d., Savatech d. o. o., SEP d. o. o., TBP d. d., TPV d. d. in UNIOR d. d. Gre za predstavitve različnih podjetij – med njimi so podjetja, ki že imajo status dobavitelja in si želijo širitve še na druge produktne skupine, podjetja, ki so že vpeta v razvojne projekte BMW in si želijo nadgraditi dobaviteljstvo, ter podjetja, ki doslej še niso sodelovala z BMW Group. Stojnice je obiskalo čez 250 udeležencev, prav vsi so bili s predstavitvami, informacijami in osebnim pristopom zadovoljni.

Vsi slovenski predstavniki so si skupaj z delegacijo slovenske vlade, ki jo je vodil mag. Uroš Rožič, državni sekretar na MGRT, dan prej v Münchnu podrobno ogledali proizvodnjo BMW serije 3, ki je bila odlična podlaga za uvod v neformalno večerno mreženje med slovenskimi podjetniki in strokovnimi sodelavci BMW.

Vsi slovenski predstavniki so si skupaj z delegacijo slovenske vlade, ki jo je vodil mag. Uroš Rožič, državni sekretar na MGRT, dan prej v Münchnu podrobno ogledali proizvodnjo BMW serije 3, ki je bila odlična podlaga za uvod v neformalno večerno mreženje med slovenskimi podjetniki in strokovnimi sodelavci BMW. Omenjeni dogodek pomeni začetek dolgoročnega poslovnega sodelovanja med BMW in ACS. Temu bodo sledile še podobne predstavitve s področij opreme in orodij ter strateškega razvoja. Koncept temelji na podlagi sledenja akcijskih ciljev evropskega programa CARS 2020, ki spodbuja zlasti pospeševanje novih trgov in produktnih skupin. Na tem mestu so zlasti v ospredju zelena mobilnost (v okviru tega tudi lahka gradnja vozil), integralna varnost ter inteligentni transportni sistemi.

Na trinajstih različnih stojnicah se je predstavilo dvanajst slovenskih podjetij, drugi slovenski dobavitelji pa so se dodatno predstavili še na stojnici ACS


V pozdravnem nagovoru gostiteljem in predstavnikom slovenske avtomobilske industrije se je mag. Rožič vsem skupaj zahvalil za izjemen angažma pri organiziranju tega dogodka. Ocenil je, da to kaže na veliko zanimanje na obeh straneh – tako v družbi BMW kot med slovenskimi dobavitelji in partnerji v vrednostni verigi avtomobilske industrije – za kakovostno sodelovanje. Dogovorjeno je nadaljevanje sodelovanja na področju strateškega sodelovanja v razvoju novih produktov na hitro rastočih trgih, kakor tudi v segmentu razvoja orodij in opreme. »Kljub temu, da se pretežni del avtomobilske industrije v Evropi in svetu trenutno sooča s težavami, vezanimi na upad povpraševanja, se v taki obliki sodelovanja odpirajo nove priložnosti za prihodnji razvoj. Te nove priložnosti prinašajo reševanje izziva trajnostne mobilnosti ljudi. Mobilnost je pomemben dejavnik kakovosti življenja ljudi. Ima pa visoko ceno, ki se kaže v negativnem vplivu na okolje zaradi izpustov v prometu ter v naraščajoči porabi virov. Vse to vodi v iskanje novih konceptov in tehnologij za okolju prijazno in z viri učinkovito mobilnost. Gre za iskanje rešitev glede pogona vozil, konstrukcije, uporabljenih materialov, alternativnih goriv, pa tudi za vprašanja transportne infrastrukture in urejanja prometa. To je bodočnost, to so trgi, ki predstavljajo ogromen potencial za rast,« je poudaril mag. Rožič in izrazil željo, da se taka oblika sodelovanja razširi še na druga področja, saj je tako laže biti kos izzivom in dosegati cilje.

Z optimizmom navdaja tudi dejstvo, da je slovenska vlada pred kratkim sprejela strateški dokument Slovenska industrijska politika do leta 2020. V pripravo tega dokumenta se je zelo aktivno vključil tudi Slovenski avtomobilski grozd, kar dokazuje, da so vanj vključeni ljudje, ki razumejo izzive prihodnosti in kako se vanje aktivno vključiti.

Stojnice je obiskalo čez 250 udeležencev, prav vsi so bili s predstavitvami, informacijami in osebnim pristopom zadovoljni

Slovenija ima kar nekaj podjetij v različnih sektorjih, ki so znana po svoji inovativnosti, ustvarjalnosti, visoki dodani vrednosti in konkurenčnosti njihovih izdelkov ter so kot taka zanimivi poslovni partnerji, je pojasnil v. d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija Boštjan Skalar. »Slovenski dobavitelji za avtomobilsko industrijo so po vsem svetu prepoznani kot izjemno kakovostni in inovativni, kar nedvomno dokazuje tudi dejstvo, da je slovenska avtomobilska industrija dobavitelj velikih blagovnih znamk, kot so BMW, Ferrari, Toyota, Volvo in drugi. Avtomobilska industrija je bila in ostaja tudi naprej gonilna sila slovenskega gospodarstva in predstavlja 21 % izvoza in 10 % BDP države.« Izrazil je tudi prepričanje, da bo ta dogodek okrepil že obstoječe poslovne vezi in odprl nove priložnosti za prihodnja skupna sodelovanja.
 
Po ocenah direktorja ACS Dušana Bušena bodo takšni dogodki brez dvoma doprinesli k še boljšemu sodelovanju na vseh ravneh in bodo glede na dogovor postali tradicionalni okvir za sodelovanje. Glede na dejstvo, da velja BMW Group za enega najboljših kupcev med proizvajalci vozil (ki sodelovanje z dobaviteljsko verigo utemelji na dolgoročnem partnerstvu), to nikakor ni zanemarljivo.


Foto: arhiv ACS