Breakthrough Energy Catalyst zbira predloge projektov s področja podnebnih tehnologij

petek, 14. januar 2022

Breakthrough Energy Catalyst, podnebni investicijski sklad, ki ga je ustanovil Bill Gates, je objavil poziv za posredovanje predlogov projektov s področja podnebnih tehnologij.

"Breakthrough Energy Catalyst: EU Request for Proposals On Emerging Climate Technology Projects" je prvi poziv, ki je objavljen v okviru partnerstva EU-Catalyst - skupne pobude Evropske komisije, Evropske investicijske banke (EIB) in Billa Gatesa. Partnerstvo bo v obdobju 2022–2027 namenilo 820 milijonov evrov za pospešitev uvajanja in komercializacijo inovativnih tehnologij, ki bodo pomagale uresničiti cilje Evropskega zelenega dogovora in podnebne cilje EU do leta 2030.

Poziv je namenjen projektom iz Evropske unije, ki sodijo v okvir naslednjih tehnoloških sektorjev:
 
  • čisti vodik
  • neposredno zajemanje zraka
  • trajnostno letalsko gorivo
  • dolgotrajno shranjevanje energije.

Izbrani projekti bodo upravičeni do financiranja v okviru programa InvestEU.

Poziv bo odprt do 31. decembra 2027 oziroma do porabe sredstev.

Podrobnosti glede načina prijave in potrebne dokumentacije so objavljene na spletni strani www.breakthroughenergy.org/catalyst-eu-rfp.

25. januarja 2022 bo organiziran informativni spletni seminar, na katerem bodo predstavljene vse informacije o pozivu. Prijava na seminar je mogoča na spletni strani www.breakthroughenergy.org/catalyst-eu-rfp.