Brezkončna steklena vlakna – začetek protidampinškega postopka za uvoz iz Bahrajna in Egipta

torek, 07. maj 2019
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 151 z dne 3.5.2019 je bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Bahrajna in Egipta – AD655.
 
Izdelek v tej preiskavi so rezane niti iz steklenih vlaken dolžine največ 50 mm, rovingi iz steklenih vlaken, razen tistih, ki so impregnirani in premazani ter katerih izguba pri sežigu znaša več kot 3 % in rogoznice iz steklenih vlaken, razen rogoznic iz steklene volne. Izdelek se trenutno uvršča pod oznako KN 7019 11 00, ex7019 12 00 in 7019 31 00.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci izvozniki, proizvajalci Unije, uvozniki in njihova reprezentativna združenja, uporabniki in njihova reprezentativna združenja, sindikati ter reprezentativne potrošniške organizacije so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.
 
Dostop do dokumentacije, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, je na voljo prek povezave TRON.tdi.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in  marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku.