CETA - Forum za regulatorno sodelovanje, 27. april 2023

petek, 24. marec 2023


V Bruslju bo 27. aprila 2023 potekal peti sestanek Foruma za regulatorno sodelovanje (Regulatory Cooperation Forum - RCF), ki je bil ustanovljen na podlagi CETA sporazuma.


Foto: Evropska komisija

Sopredsedujoča foruma bosta v petek, 28. aprila 2023, na sestanku z deležniki predstavila delovni načrt ter posamezne točke, ki so na dnevnem redu zadevnega foruma.

Dogodek bo potekal v živo in z virtualno udeležbo.

Več in informacij v angleškem jeziku in prijave do 14. aprila 2023 na  tej povezavi.


Evropska komisija je marca letos objavila tudi pregledno analizo ekonomskih indikatorjev sodelovanja s Kanado pred in po začetku začasne uporabe CETA. Analiza je v angleškem jeziku na voljo na tej povezavi (pdf).Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: