Četrti krog pogajan za TTIP

ponedeljek, 17. marec 2014

V tednu od 10. do 14. marca je v Bruslju potekal četrti krog pogajanj za sklenitev sporazuma med EU in ZDA – TTIP. 
Zmeren napredek je bil dosežen na vseh treh področjih pogajanj:

  • Dostop na trg – pogajanja so tekla okoli tarif, trgovine s storitvami in javnih naročil. Glede tarif je že potekala prva izmenjava ponudb.
  • Regulativa – pogajanja so potekala tako na področju horizontalnih vprašanj (regulatorna skladnost, tehnične ovire v trgovini ter sanitarni in fitosanitrani ukrepi), kot na področju specifičnih sektorjev:  farmacija, kozmetika, medicinski pripomočki, avtomobilska in kemijska industrija.
  • Pravila – pogajalci uvajajo inovativne pristope na področjih:
    • trajnostnega razvoja, dela in varstva okolja, pri čemer gradijo na tistem, kar je že vsebovano v obstoječih sporazumih EU in ZDA;
    • trgovine z energijo in surovinami;
    • carinskih in trgovinskih olajšav – namen je poenostaviti in skrajšati postopke, kar je lahko pomembna korist sporazuma tudi za MSP.

Naslednji krog pogajanj bo potekal še pred poletjem v Washingtonu.  Več info o pogajanjih je dosegljivih na strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/.


V času pogajanj je bilo organiziranih tudi več dogodkov za podjetja in zainteresirano javnost, poseben poudarek pa je bil dan tudi malim in srednjim podjetjem (MSP). Želja pogajalcev je namreč, da bi od sporazuma imeli čimveč koristi tudi MSP, temu je namenjeno tudi posebno poglavje sporazuma, hkrati pa je EK pripravila internetno stran z informacijami o TTIP, namenjeno prav MSP: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/helping-smaller-firms/.