Citronska kislina - razširitev dokončne protidampinške dajatve na uvoz citronske kisline poslane iz Malezije

torek, 19. januar 2016

V Uradnem listu EU L 10 z dne 15.1.2016, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/32 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/82 na uvoz citronske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz citronske kisline, poslane iz Malezije, ne glede na to, ali je deklarirana kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne.

Več o postopku R614