Članstvo v Slovensko-libijskem klubu prijateljstva

ponedeljek, 03. oktober 2011


Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v okviru aktivnosti prodora slovenskih podjetij na libijsko tržišče še pred ekskalacijo tamkajšnjih razmer ustanovila Slovensko-libijski klub prijateljstva, ki je že aktiven in naj bi prerasel v poslovni klub. V okviru tega kluba naj bi se v kratkem ustanovil Konzorcij slovenskih podjetij za skupen nastop na libijskem trgu. Sedež kluba je na Verovškovi ulici 60 v Ljubljani.

Vse zainteresirane vabimo, da postanejo člani Slovensko-libijskega kluba prijateljstva, in sicer tako, da natisnete in izpolnite pristopno izjavo ter jo skupaj z dokazilom o plačilu članarine za leto 2011 pošljete na sedež Kluba.

Več informacij.

Pristopna izjava za fizične osebe.

Pristopna izjava za pravne osebe.