Covid-19 in globalna oskrbovalna veriga

petek, 15. maj 2020
 

Izziv: lokacija proizvodnje

Globalno gospodarstvo je močno odvisno od Kitajske. Kitajski delež v svetovni trgovini v nekaterih panogah presega 50 %, npr. kitajski delež na globalnem trgu telekomunikacijske opreme je v letu 2018 znašal 59 %. Odkar je bila Kitajska sprejeta v Svetovno trgovinsko organizacijo leta 2001, njen pomen v svetovni trgovinski in oskrbovalni verigi vse bolj narašča. To je pripeljalo do zadnjega vala globalizacije, saj so multinacionalna podjetja izkoristila priložnosti, ki jih je ponudila Kitajska na področju proizvodnje in kot vir povpraševanja. Zaradi epidemije Covid-19 pa se bo obdobje globalizacije ne le ustavilo, ampak se bo obrnilo v drugo smer.

Ameriško-kitajska trgovinska vojna ter povišanje plač na Kitajskem je že spodbudilo, da so nekatera podjetja svoje dobavne verige preselile s Kitajske v druge dele Azije. Eden izmed prvih primerov tega trenda je bil tekstilni sektor. Covid-19 pa bo k temu spodbudil še druga podjetja iz drugih sektorjev. Rezultat bo bolj raznolika azijska mreža oskrbovalnih verig, ki bo manj osredotočena na Kitajsko. Svetovna podjetja si bodo želela zagotoviti tudi bolj odporno oskrbovalno verigo z vzpostavitvijo kvazi neodvisnih regionalnih verig v Evropi in Ameriki, da bi se zavarovala pred prihodnjimi šoki.

Podjetja, ki že imajo to možnost, so lahko v času lockdowna in zaprtja tovarn preusmerila proizvodnjo ključnih komponent iz ene regije v drugo. Vse več podjetij bo sledilo temu trendu, zato bo prehod na regionalne oskrbovalne verige končni izid te krize.
 

Optimizacija prevoza in skladiščenje

Drugo pomembno vprašanje, s katerim se soočajo multinacionalna podjetja, je tudi čas izdelave in sestavljanje proizvodov v oskrbovalni verigi ter skladiščenje vmesnih ali končnih izdelkov tekom procesa. Da bi dosegli večjo učinkovitost, multinacionalna podjetja optimizirajo logistični postopek dobavnih verig, da s tem zmanjšajo stroške skladiščenja. Zaradi vse večje negotovosti in stalnih tveganj v svetu se podjetja osredotočajo na učinkovitost prevoza in proizvodnje. V trenutni krizi je za podjetja zelo pomembno, da skladiščijo zaloge na strateških lokacijah, kamor je mogoče zlahka dostopati in dobavljati strankam. Takšen pristop velja za končno blago, pa tudi za strateško pomembne sestavne dele, npr. za tiste, ki jih lahko pridobivajo samo z enega trga.

Strateške zaloge končnih izdelkov in kritičnih komponent so bile za nekatera podjetja ključnega pomena pri soočanju s posledicami epidemije. Sčasoma se bo najverjetneje praksa strateških zalog zmanjšala, potreba po nadziranju odpornosti dobavne verige, kar se tiče zalog in ohranjanja prožnosti skladiščenja, pa bo ostala.
 

Kakšen je lahko odziv multinacionalnih podjetij

 

Priprava različnih scenarijev

Globalna trgovina se že več let spopada z naraščajočimi tveganji, zato je vse bolj pomembno načrtovanje različnih scenarijev, ključno pa bo tudi pri soočanju s posledicami Covida-19. Začetni izbruh koronavirusa je povzročil zapiranje trgovin in motnje v dobavi v številnih sektorjih. Svetovnemu gospodarstvu napovedujejo še večje zmanjšanje proizvodnje kot v času svetovne finančne krize 2007-2008, temu naj bi zaradi zmanjšanja povpraševanja po določenih vrstah blaga in storitvah sledilo počasno okrevanje.

Načrtovanje različnih scenarijev bo osrednjega pomena, saj bodo podjetja skušala zmanjšati vplive na dobavne verige in uskladiti blago s potrebami trga.   
 
Scenarij Verjetnost Vpliv Intenzivnost
Širjenje koronavirusa vodi svetovno gospodarstvo v gospodarsko krizo Zelo veliko tveganje Zelo velik 25
Odziv na koronavirus vodi v niz neplačanih obveznosti in pojav finančne okužbe Zelo veliko tveganje Zelo velik 25
Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko povzroča vse večji razkol v svetovnem gospodarstvu Zelo veliko tveganje Velik 20
Globalna trgovina čuti posledice odprtih gospodarstev, ki se stalno vračajo k antiglobalistični politiki Veliko tveganje Velik 16
Svetovno gospodarstvo hitro okreva, saj se koronavirus izkaže za manj škodljivega od pričakovanega Majhno tveganje Zelo velik 10
 
Vir: The Economist Intelligence Unit
 

Verjetnost dogodkov in vpliv na oskrbovalne verige

Digitalizacija poslovnega modela

Podjetja prilagajajo svoje poslovne modele tako zaradi potreb kot zaradi novih priložnosti. Nekatera podjetja, ki so morala zapreti svoje trgovine po svetu, so se preusmerila na spletno trgovino, restavracije, ki pa niso mogle obratovati, so ponudile možnost dostave. Vse to kaže na pomen spletne trgovine in na potrebo podjetij, da izboljšajo svojo prisotnost na spletu. To bo spodbudilo številna podjetja, da bodo namenila več pozornosti razumevanju svojih kupcev ter iskanju novih načinov zadovoljevanja njihovih potreb. Istočasno pa bodo nadaljevali z razvijanjem platform za spletno trgovino ter iskanjem učinkovitih načinov za distribucijo svojih izdelkov.

Podobno bodo multinacionalna podjetja povečala uporabo podatkov v proizvodnih procesih, kar bo peljalo v večjo digitalizacijo dobavnih verig. Podjetja bodo skušala zmanjšati dokumentacijo in ustvariti oskrbovalno verigo, ki bi temeljila bolj na podatkih. Vendar to predstavlja svojevrsten izziv, saj ima vsaka država svoj sistem, nadzor na meji pa je trenutno v veliki meri odvisen dokumentacije. Za zagotavljanje vidljivosti v celotni verigi bo prav tako ključnega pomena prepričati dobavitelje, da posredujejo svoje podatke, to pa bo lahko sprožilo vprašanje zasebnosti in konkurence.
 

Od taktike k strategiji

Odločitev podjetij, da se osredotočijo na spletne povezave, predstavlja taktičen odziv na Covid-19. Vendar bodo najbolje pripravljena tista podjetja, ki bodo strateško načrtovala vrnitev v novo normalnost po koncu krize. Izboljšana spletna prisotnost bo mnogim podjetjem ponudila priložnosti, da bi prišli do novih kupcev. Podjetja iz proizvodnega sektorja in iz sektorja z blagom široke potrošnje bodo imela priložnost, da se vključijo v regionalno oskrbovalno verigo, ko bodo dominantna podjetja v teh sektorjih prestrukturirala svoje globalne mreže. To bo še posebej pomembno za mala in srednja podjetja.

Podjetja bodo morala bolj strateško razmišljati o oblikovanju cen. Regionalizacija oskrbovalnih verig in izgradnja strateških zalog bo dvignila končne cene blaga, kar bo zmanjšalo konkurenčnost izdelka. Bolj regionalizirana oskrbovalna veriga bo podjetjem ponudila priložnosti, da se osredotočijo na lokalne okuse skupaj z večjo zmogljivostjo za diferenciacijo proizvodov. Srednjeročno pa lahko ponudi možnost podjetjem, da dosežejo večje cenovne točke za svoje izdelke, kar bi lahko izravnalo povišane proizvodne stroške zaradi regionalizacije oskrbovalnih verig in večjih zalog.
 

Upravljanje s tveganji v podjetju

Eden od trajnih vplivov Covid-19 bo večji poudarek na upravljanju s tveganji. Ampak ne glede na to ali bo šlo za regionalizacijo oskrbovalne verige ali za imenovanje direktorja za upravljanje tveganj, bo težko videti takojšnjo donosnost teh naložb. Sčasoma se bo potreba po vlaganju v prakse, povezane s tveganji, zmanjšala.  Vrnitev na osredotočenost na rast z majhnim upoštevanjem tveganj, pa bi bila napaka, saj se je svetovno gospodarstvo že pred epidemijo soočalo z negotovostjo.
Geopolitika je v zadnjih letih postajala prevladujoča tema svetovnega gospodarstva. Trenutna trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko je jasen primer tega, kako lahko globalni akterji destabilizirajo globalno poslovno okolje. Trgovinska vojna se bo po volitvah v ZDA novembra 2020 najverjetneje nadaljevala, saj je vprašanje tehnološke prevlade nenehen vir napetosti med državama.

Analitiki napovedujejo, da bo vpliv podnebnih sprememb na gospodarstvo v letu 2050 pomenil 3% manjšo vrednost svetovnega gospodarstva, saj bodo naravne nesreče v naslednjih desetletjih vse bolj pogoste in resne. Posledično bo upravljanje tveganj za soočanje z resnimi grožnjami postala osrednja zahteva v multinacionalnih podjetjih.
 
Vir: The Economist Intelligence Unit


Več aktualnih novic