Covid-19 ne bo zaustavil rasti zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive energije

torek, 26. maj 2020
 
Novo poročilo Mednarodne agencije za energijo (IEA) navaja, da bo v svetu letos zaradi vpliva covida-19 postavljenih manj vetrnih turbin, sončnih elektrarn in drugih naprav za obnovljivo energijo, vendar pa naj bi se njihova rast nadaljevala v naslednjem letu ob podpori vladnih politik.

Glede na poročilo IEA o stanju na trgu z obnovljivimi viri je bila obnovljiva energija doslej najbolj odporna na motnje in spremembe, ki jih je povzročila pandemija. V letošnjem letu naj bi tako namestili 167 GW zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive energije, kar bo 13% manj kot v letu 2019.

Upad bo najverjetneje posledica morebitnih zamud v gradbenih dejavnostih, ukrepov za zaustavitev širjenja covida-19 in smernic za socialno distanciranje, prav tako bodo vplivali izzivi pri financiranju. Kljub zamudam pri dodajanju novih zmogljivosti bo svetovna zmogljivost obnovljive energije v letu 2020 zrastla za 6 %, kar presega skupno zmogljivost Severne Amerike in Evrope skupaj.

Izvršni direktor IEA dr. Fatih Birol je dejal: "Države nadaljujejo z gradnjo novih vetrnih turbin in sončnih elektrarn, vendar veliko počasneje. Svet bi moral že pred izbruhom pandemije znatno pospešiti uporabo obnovljivih virov energije, da bi lahko uresničil svoje energetske in podnebne cilje".

"Med današnjimi izjemnimi zdravstvenimi in gospodarskimi izzivi vlade ne smejo pozabiti na pomembno nalogo, da pospešijo prehod na čisto energijo, ki bi nam omogočil, da bomo lahko stopili iz krize po varni in trajnostni poti".

V skladu s poročilom IEA naj bi se do leta 2021 dodajanje zmogljivosti za proizvodnjo obnovljive energije ponovno povzpelo na raven, doseženo v letu 2019, k temu bo v veliki meri prispeval delni zagon dveh mega hidroelektrarn na Kitajskem. Rast za 2020 in 2021 skupaj bo 10 % nižja, kot je bila predvidena pred izbruhom covida-19.
 
Vir: MarketLine News