Covid-19 v Franciji: kulturne in športne ustanove, smučišča, lokali ostajajo zaprti

sreda, 13. januar 2021


Predsednik francoske vlade Castex je na tiskovni konferenci 7. januarja 2020 glede epidemije Covid-19  izpostavil, da se zdravstveno stanje ni normaliziralo, drugi val epidemije je še vedno prisoten, negotovost pa ostaja velika. Posledice novoletnih praznikov in predvsem širjenje različice ZK pozivajo k previdnosti.

Do konca meseca januarja še naprej ostajajo zaprti muzeji, kinodvorane, gledališča, dvorane za spektakle, športni objekti, saj zdravstveno stanje ne dopušča odprtja.

Ta odločitev se nanaša tudi na smučišča, kjer žičnice ne delujejo. Cilj odprtja je začetek februarja za šolske počitnice, pri čemer je še prezgodaj, da bi v tem trenutku glede na preostale negotovosti sprejeli odločitev.

Pred razmislekom o ponovnem odprtju kulturnih in športnih ustanov v začetku februarja, je 20. januarja predvidena nova evalvacija.

Pogoje za odprtje v začetku februarja bodo preučili skupaj s strokovnjaki v tem sektorju, ob upoštevanju epidemioloških razmer. Delali bodo na nadzorovani in postopni metodi odprtja.

Možnost ponovnega odpiranja barov in restavracij je prestavljena na sredino februarja. Bari in restavracije bodo verjetno zaprti dlje kot drugi obrati, zlasti kulturni in športni.

Vsi podporni ukrepi s strani države, tako za delno dejavnost, posojila z garancijo države  ter pomoč sektorjem bodo ohranjeni pod enakimi pogoji, solidarnostni sklad bo nadgrajen.

Pripravila:
mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si