Covid-19: Varnostni ukrepi, obveščanje delavcev in vrnitev na delo

četrtek, 23. april 2020


Direkcija za zdravje dežele FVG je z ozirom na epidemijo Covid-19 zagotovilo pojasnila glede diagnostičnih testov in načinov za zagotovitev varnosti na delovnem mestu. Poudarjeno je, kako mora delodajalec zagotoviti razdaljo med delavci, dobavo osebne zaščitne opreme in nadzor nad delovnim okoljem preko postopkov saniranja in ne preko zasebnih diagnostičnih pregledov (serološki testi idr). Nujno je potrebno spoštovati navodila, ki so zapisana v Skupnem Protokolu o varnosti na delovnih mestih, ki ga ponovno prilagamo.

Če povzamemo, so indikacije za nezdravstvene dejavnosti naslednje. 

1. NADZOR DELOVNEGA OKOLJA

  • Zagotoviti ustrezno prezračevanje delovnega okolja z odpiranjem oken ali povečanjem izmenjave zraka (bodite pozorni na čiščenje prezračevalnih sistemov v prostorih, sorazmerno z indeksom prezasedenosti).
  • Očistite in razkužite delovno okolje


2. ORGANIZACIJSKI POSTOPKI

  • Izogibajte se tesnemu stiku (zagotavljajte vsaj en meter med osebami), sicer uporabljajte zaščitne maske
  • Obveščati delavce o metodah preprečevanja okužbe in pravilnih ukrepih
  • Načrtujte urnike vstopa in izstopa osebja, tako da se izognete prisotnosti prevelikega števila oseb naekrat
  • Zagotovite ustrezno razdaljo med ljudmi na območjih, ki bi lahko prišlo do združevanja
  • Kadar koli je to mogoče, spodbujajte pametno delo (smart-working)
  • Bolnikom preprečite vstop v delovne prostore, možno je izmeriti temperaturo na vhodu in oddaljiti delavce, katerih telesna temperature presega 37,5 ° C (to dejavnost lahko izvajajo odgovorni za prvo pomoč v podjetju z uporabo zaščitnih sredstev)-


UPORABA OSEBNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV

  • V primeru dejavnosti z majhnim tveganjem, ki delajo v okolju z ustreznim prezračevanjem in razdaljo večjo od 2 metrov, uporaba zaščitne maske ni potrebna. Uporaba maske je priporočljiva, kot navedeno v prejšnjih točkah, v primeru medosebne razdalje manj kot en meter in v primeru kihanja ali kašljanja. Delavce s težavami z dihanjem ali podobnimi simptomi spodbujamo, da ostanejo doma.
  • Zaščitno opremo predvideno za to delo, je potrebno uporabljati kot običajno. V primeru uporabe maske opremljene z izdihavalnim ventilom, uporabite dodatno masko v primeru izvajanja dejavnosti pri kateri ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje vsaj enega metra od drugih delavcev.


RIZIČNE SKUPINE
Direkcija za zdravje opozarja, da je pri nekaterih osebkih večje tveganje, da se okužijo s COVID-19, na primer starejši delavci (starejši od 65 let) in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Poleg tega osebe s kroničnimi boleznimi (osebe, ki trpijo zaradi bolezni srca ali pljuč, astme, diabetesa, hude debelosti (indeks telesne mase [BMI]> 40)) ali trpijo zaradi nekaterih zdravstvenih stanj, zlasti če niso dobro nadzorovana, npr. delna odpoved ledvic ali jeter, imajo večje tveganje za razvoj resnejših zapletov bolezni COVID-19. Nadzorovati je treba tudi nosečnice, saj je znano, da jih ogroža huda virusna bolezen, vendar do danes podatki o COVID-19 niso pokazali povečanega tveganja. Za delavce z invalidnostjo je treba oceniti vsak primer posebej.

V zvezi z zgoraj omenjenimi kategorijami delavcev je potrebno razmisliti o čim manjšem neposrednem stiku ali dodelitvi delovnih nalog, ki jim omogočajo zadrževanje ustrezne oddaljenosti od drugih delavcev, kupcev in obiskovalcev ali, če to ni mogoče, uporaba pametnega dela (glejte

Priloga 2, predlog Italijanskega društva za medicino dela in Priloga 3, katero je treba poslati vsem delavcem).

Primeren postopek obveščanja s strani delodajalca je v sodelovanju z vodjo službe za preprečevanje in zaščito (RSPP) in pristojnim zdravnikom, ki predvideva pošiljanje sporočila vsem delavcem, v katerem se jih obvešča, da če ti menijo, da spadajo v rizične skupine navedene v sporočilu, se posvetujejo s svojim zdravnikom (splošni zdravnik, specialist) in s pristojnim zdravnikom za oceno možne večje občutljivosti (Priloga C).

OBRAZEC A: izponiti ga morajo vsi delavci ob ponovnem prihodu na delovno mesto
Pomemben je obrazec v prilogi A, ki ga morajo izpolniti vsi delavci, ki se vrnejo na delovno mesto po obdobju dela na daljavo (smart-working), čakanja ali bolezni in v katerem izjavljajo, da niso kužni idr.   

OBRAZEC C: delodajalec ga mora poslati, v dogovoru z odgovornim zdravnikom, vsem delavcem
V prilogi C je osnutek dopisa, ki ga mora delodajalec poslati vsem svojim delavcem, tako da se razkrije morebitne krhkosti oz. tveganja in se določi, skupaj s pristojnim zdravnikom v katerih pogojih je varen povratek na delovno mesto, ali je primerno, da te osebe ostanejo trenutno doma in koristijo dopust, čakanje na delo ali druge načine dela na daljavo.

Za dodatne informacije o načinih postopanja svetujemo delodajalcem, da se posvetujejo z lastnim odgovornim zdravnikom.

Priloge

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it