Davčni kredit za komisije na transakcijah pri elektronskih plačilih

torek, 30. junij 2020


Zakonodajalec je uvedel davčni kredit v korist gospodarskih obratov, samostojnih podjetnikov in profesionalcev v višini 30% komisij, vezanih na transakcije za plačila, izvedena preko sledečih plačilnih sistemov:

 • kreditne, debetne in predplačniške kartice
 • drugi sledljivi načini elektronskih plačil.

Kredit se prizna obratom, ki so v prejšnjem davčnem letu ustvarili prihodke ali imeli honorarje nižje od 400.000,00 EUR.

Od kdaj?
Od 1.7.2020
 

Obveznosti

Banka
Mesečno in elektronsko pošljejo seznam opravljenih transakcij in informacije v zvezi s plačanimi provizijami.
Posredovanje informacij je potrebno opravljati:

 • elektronsko (npr. preko certificirane elektronske pošte PEC ali preko spletnega bančništva);
 • v roku dvajsetih dni od konca obračunskega obdobja.


Gospodarski obrat
Poslati predvideno mesečno elektronsko sporočilo Davčnemu uradu, ki vsebuje;:

 • davčno številko obrata;
 • mesec in leto zaračunavanja provizij;
 • skupno število plačilnih transakcij, opravljenih v referenčnem obdobju;
 • skupno število plačilnih transakcij, ki jih je v referenčnem obdobju mogoče pripisati končnim potrošnikom;
 • znesek provizij, zaračunanih za plačilne transakcije, ki jih je mogoče pripisati končnim potrošnikom;
 • znesek periodičnih fiksnih stroškov, ki vključujejo spremenljivo število brezplačnih transakcij, tudi če vključujejo pristojbino za opravljanje storitve.


Uporaba davčnega kredita

Zadevni davčni kredit se lahko uporabi v kompenzaciji izključno preko obrazca F24, začenši od meseca, ki sledi nastanku stroškov.
 

Navedba davčnega kredita

Davčni kredit je potrebno ovrednotiti:

 • v davčni napovedi vezani na leto uporabe;
 • v davčnih obračunih za naslednja davčna obdobja, do tistega, v katerem se zaključi njihova uporaba.


Davčni kredit ne prispeva k oblikovanju dohodka za namene dohodnine in vrednosti proizvodnje za namene davka IRAP.

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it