Debela pločevina iz jekla ter vroče valjani ploščati izdelki iz železa in jekla s poreklom iz Kitajske - uvedba dokončne protidampinške dajatve

petek, 03. februar 2017

Naprošamo za stališče glede podaljšanja veljavnosti protidampinške in izravnalne dajatve na uvoz debele pločevine iz jekla s poreklom iz Kitajske ter na uvoz vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa in jekla s poreklom iz Kitajske.

Natančnejši opis izdelkov, ki so predmet dajatev:

- ploščati izdelki iz nelegiranega ali legiranega jekla (razen nerjavnega jekla, silicijevega jekla za elektropločevine, orodnega jekla in hitroreznega jekla), vroče valjane, neplatirane, neprevlečene in neprekrite, ne v kolobarjih, debeline več kot 10 mm in širine 600 mm ali več ali debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm, in širine 2 050 mm ali več, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 in ex 7225 99 00 („debela pločevina“)

- nekateri ploščato valjani izdelki iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla, v kolobarjih ali ne (vključno z „razrezanimi izdelki“ in „ozkimi trakovi“), vroče valjani, brez nadaljnje obdelave, neplatirani, neprevlečeni in neprekriti. Zadevni izdelek ne zajema: — izdelkov iz nerjavnega jekla in zrnato usmerjenih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine, — izdelkov iz orodnega jekla in hitroreznega jekla (1), — izdelkov, ki niso v kolobarjih, brez reliefnega vzorca, debeline več kot 10 mm in širine 600 mm ali več, ter — izdelkov, ki niso v kolobarjih, brez reliefnih vzorcev, debeline 4,75 mm ali več, toda največ 10 mm, in širine 2 050 mm ali več. Zadevni izdelek s poreklom iz LRK je trenutno uvrščen pod oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 in 7226 91 99.

Evropska komisija je na proizvode uvedla začasne protidampinške dajatve 7. oktobra 2016. Zadevni izvedbeni uredbi sta objavljeni v Uradnem listu EU, št. 272, seriji L z dne 7.10.2016:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podjetja oziroma panožna združenja prosi za posredovanje stališča  do 6.2.2017 na elektronski naslov marjeta.bajt@gov.si.